В.Д. начелника Зорица Ђорић, дипломирани машински инжењер из Крагујевца,

В.Д. заменика начелника Ивана Ћупић, дипломирани правник из Крагујевца,