ПРЕДРАГ ПАНТИЋ, Начелник Градске управе за развој

Ул. Николе Пашића број 6/2, канцеларија број 5
Тел. 034/335-346
E-mail: kg.investicije@gmail.com

ЗОРАН ЂОРОВИЋ, заменик начелника Градске управе за развој

Ул. Николе Пашића број 6/2, канцеларија број 9
Тел. 034/335-102
E-mail: zdjorovic@kg.org.rs

Градска управа за развој образована je за обављање послова:

 • из области реализације инвестиционих пројеката који се финансирају из буџета града, финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним и домаћим институцијама, као и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом града;
 • везаних за предлагање приоритета инвестиција;
 • стручног надзора над извођењем радова на објектима који су у надлежности Града;
 • прибављања, располагања и управљања имовином у јавној својини Града (градска својина);
 • пописа и евиденције имовине у јавној својини Града, односно на којима Град има посебна својинска овлашћења;
 • из комуналне делатности, саобраћаја и енергетске ефикасности;
 • из области просторног и урбанистичког планирања;
 • сарадње са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а);
 • координације активности на развоју и успостављању Територијалног информационог система (ТИС-а);
 • планирања и развоја платформе паметног града;
 • ванредних ситуација и цивилне заштите;
 • иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства;
 • координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници;
 • припреме прописа и других аката које доносе органи града из делокруга управе и
 • друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.
 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Аца Станковић, секретар Секретаријата
Ул. Николе Пашића број 6/2, канц. 3
Тел. 034/335-140
E-mail: acastankovic58@gmail.com

– Одељење за планирање и припрему инвестиција
Саша Милићевић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића 6/2 канцеларија 7А
Тел. 034/335-346
E-mail sasamilicevic.investicije@gmail.com

Одељење за реализацију инвестиција
Војислав Младићевић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића број 6/2 канцеларија 2
Тел. 034/335-145
E-mail mladicevicvoja@gmail.com

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 

Гордана Јелесијевић, секретар Секретаријата
Ул. Трг Слободе бр. 3/III, канц. 322 В
Тел. 034/506-100
E-mail: gocaj@kg.org.rs

– Одељење за имовинско-правне послове
Maрија Јекић, начелник Одељења
Ул. Трг Слободе бр. 3/ III, канц. 40 A
Тел. 034/506-103
E-mail: mjekic@kg.org.rs

– Одељење за архиву
Срђан Петровић, начелник Одељења
Ул. Трг Слободе бр. 3/III, канц.40 A
Тел. 034/306-103
E-mail: srdjan.petrovic@kg.org.rs

– Одељење за евиденцију имовине
Милош Радивојевић, начелник Одељења
Ул. Трг Слободе бр. 3/III, канц. 324
Тел. 034/306-174
E-mail: mradivijevic@kg.org.rs

– Одељење за управљање имовином
Небојша Обрадовић, начелник Одељења
Ул. Трг Слободе бр. 3/III канц. 322 A
Тел. 034/506-100
E-mail: nobradovic@kg.org.rs

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Вуловић Радосав, секретар Секретаријата
Ул. Николе Пашића 6/2, канц. 1
Тел. 034/335-143
E-mail rvulovic@kg.org.rs

– Одељење за комуналне послове
Ана Соколовић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића 6/3, канц. 401 Б
Тел. 034/617-04-15
E-mail: anasokolo04@gmail.com  anasokolovic@kg.org.rs

-Одељење за одржавање путева и регулацију саобраћаја
Слободан Стефановић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића 6/3 канц. 400
Тел. 034/331-870, 338-238
E-mail: sstefanovic@kg.org.rs

– Одељење за ванредне ситуације и планирање одбране
Мр Драгош Радовановић, начелник Одељења
Бизнис иновативни центар I спрат, канцеларија 102 А
Тел. 034/505-841
E-mail: dradovanovic@kg.org.rs

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОЈЕКТЕ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И е УПРАВУ

Гордана Стојановић, секретар Секретаријата
Ул. Николе Пашића бр. 6/3, канц.406
Тел. 034/304-490
E-mail: gstojanovic@kg.org.rs

– Одељење за управљање пројектима и енергетску ефикасност
Љиљана Шобић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића 6/3, канц. 406
Тел. 034/304-490
E-mail: ljsobic@kg.org.rs

-Одељење за ГИС, еУправу, паметан град и дата центар
Предраг Димитријевић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића, 6/3, канц. 401
Тел. 034/617-04-16
E-mail pdimitrijevic@kg.org.rs

– Одељење за просторно планирање
Одељење за опште и правне послове
Јелена Тимотијевић, начелник Одељења
Ул. Николе Пашића број 6/2, канцеларија 7А
Тел. 034/335-346
E-mail jtimotijevic@kg.org.rs

Документа за преузимање

Име документа, величина и број преузимања