Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима
1.72 MB 107 Преузимања
10. марта 2021.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 78 Преузимања
25. јануара 2021.
Информатор о раду ГУ за развој
1.13 MB 165 Преузимања
18. марта 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
2.30 MB 216 Преузимања
7. априла 2021.
Информатор о раду ГУ за заједничке послове
2.98 MB 227 Преузимања
15. априла 2021.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 174 Преузимања
22. априла 2021.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 222 Преузимања
22. јануара 2021.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 104 Преузимања
20. јануара 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне набавке
862.84 KB 124 Преузимања
6. јануара 2020.
Информатор о раду ГУ за послове градоначелника и градског већа
422.21 KB 163 Преузимања
24. јануара 2019.
Информатор о раду Градског правобранилаштва
231.46 KB 85 Преузимања
7. септембра 2018.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 145 Преузимања
9. априла 2021.
Информатор о раду ГПУ
288.81 KB 161 Преузимања
6. јануара 2020.