Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за финансије и јавне набавке
662.31 KB 9 Преузимања
20. септембра 2021.
Информатор о раду ГУ за прописе
2.11 MB 16 Преузимања
17. септембра 2021.
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности
2.02 MB 49 Преузимања
31. августа 2021.
Информатор о раду ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
1.73 MB 53 Преузимања
2. септембра 2021.
Информатор о раду ГУ за људске ресурсе и заједничке послове
442.72 KB 39 Преузимања
27. августа 2021.
Информатор о раду ГУ за комуналне послове
344.79 KB 39 Преузимања
19. августа 2021.
Информатор ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
374.40 KB 40 Преузимања
2. септембра 2021.
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима
1.72 MB 149 Преузимања
24. маја 2021.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 141 Преузимања
26. маја 2021.
Информатор о раду ГУ за развој
1.13 MB 210 Преузимања
18. марта 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
2.30 MB 271 Преузимања
1. јула 2021.
Информатор о раду ГУ за заједничке послове
2.98 MB 270 Преузимања
29. јуна 2021.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 220 Преузимања
17. септембра 2021.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 281 Преузимања
28. августа 2021.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 145 Преузимања
1. септембра 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне набавке
862.84 KB 156 Преузимања
6. јануара 2020.
Информатор о раду ГУ за послове градоначелника и градског већа
422.21 KB 191 Преузимања
24. јануара 2019.
Информатор о раду Градског правобранилаштва
231.46 KB 122 Преузимања
7. септембра 2018.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 197 Преузимања
31. августа 2021.
Информатор о раду Градске пореске управе
288.81 KB 220 Преузимања
2. септембра 2021.