Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за развој и инвестиције
1.45 MB 9 Преузимања
24. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за финансије и јавне набавке
662.31 KB 30 Преузимања
1. децембра 2021.
Информатор о раду ГУ за прописе
2.11 MB 36 Преузимања
3. децембра 2021.
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности
2.02 MB 77 Преузимања
29. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
1.73 MB 106 Преузимања
30. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за људске ресурсе и заједничке послове
442.72 KB 67 Преузимања
5. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за комуналне послове
344.79 KB 60 Преузимања
19. новембра 2021.
Информатор ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
374.40 KB 50 Преузимања
4. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 164 Преузимања
19. новембра 2021.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 244 Преузимања
10. новембра 2021.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 291 Преузимања
28. августа 2021.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 160 Преузимања
29. новембра 2021.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 208 Преузимања
30. новембра 2021.
Информатор о раду Градске пореске управе
288.81 KB 243 Преузимања
24. новембра 2021.