Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за развој и инвестиције
1.45 MB 39 Преузимања
24. новембра 2021.
Информатор о раду ГУ за финансије и јавне набавке
662.31 KB 75 Преузимања
4. маја 2022.
Информатор о раду ГУ за прописе
2.11 MB 80 Преузимања
29. априла 2022.
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности
2.02 MB 126 Преузимања
26. априла 2022.
Информатор о раду ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
1.73 MB 172 Преузимања
4. маја 2022.
Информатор о раду ГУ за људске ресурсе и заједничке послове
442.72 KB 106 Преузимања
23. фебруара 2022.
Информатор о раду ГУ за комуналне послове
344.79 KB 123 Преузимања
12. маја 2022.
Информатор ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
374.40 KB 104 Преузимања
4. маја 2022.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 187 Преузимања
2. фебруара 2022.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 272 Преузимања
4. маја 2022.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 324 Преузимања
7. априла 2022.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 173 Преузимања
26. априла 2022.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 221 Преузимања
27. априла 2022.
Информатор о раду Градске пореске управе
288.81 KB 266 Преузимања
10. марта 2022.