Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима
1.72 MB 135 Преузимања
24. маја 2021.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 113 Преузимања
26. маја 2021.
Информатор о раду ГУ за развој
1.13 MB 187 Преузимања
18. марта 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
2.30 MB 251 Преузимања
1. јула 2021.
Информатор о раду ГУ за заједничке послове
2.98 MB 252 Преузимања
29. јуна 2021.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 196 Преузимања
9. јуна 2021.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 240 Преузимања
22. јануара 2021.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 118 Преузимања
20. јануара 2021.
Информатор о раду ГУ за јавне набавке
862.84 KB 137 Преузимања
6. јануара 2020.
Информатор о раду ГУ за послове градоначелника и градског већа
422.21 KB 179 Преузимања
24. јануара 2019.
Информатор о раду Градског правобранилаштва
231.46 KB 102 Преузимања
7. септембра 2018.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 172 Преузимања
9. јула 2021.
Информатор о раду ГПУ
288.81 KB 179 Преузимања
6. јануара 2020.