Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
495.13 KB 25 Преузимања
30. септембра 2022.
Информатор о раду ГУ за прописе
1.91 MB 45 Преузимања
3. октобра 2022.
Информатор о раду ГУ за развој и инвестиције
1.45 MB 70 Преузимања
27. маја 2022.
Информатор о раду ГУ за финансије и јавне набавке
662.31 KB 127 Преузимања
3. октобра 2022.
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности
2.02 MB 165 Преузимања
29. августа 2022.
Информатор о раду ГУ за људске ресурсе и заједничке послове
442.72 KB 166 Преузимања
2. септембра 2022.
Информатор о раду ГУ за комуналне послове
344.79 KB 155 Преузимања
1. септембра 2022.
Информатор ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
374.40 KB 138 Преузимања
7. септембра 2022.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 214 Преузимања
25. августа 2022.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 305 Преузимања
29. септембра 2022.
Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
2,2 MB 353 Преузимања
13. јула 2022.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 198 Преузимања
29. септембра 2022.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 229 Преузимања
30. септембра 2022.
Информатор о раду Градске пореске управе
288.81 KB 310 Преузимања
16. августа 2022.