Име документа, величина и број преузимања
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима
1.72 MB 18 Преузимања
11. децембра 2020.
Информатор о раду ГУ за послове органа Града
314.58 KB 25 Преузимања
21. децембра 2020.
Информатор о раду ГУ за развој
1.13 MB 109 Преузимања
21. маја 2020.
Информатор о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
2.30 MB 140 Преузимања
11. децембра 2020.
Информатор о раду ГУ за заједничке послове
2.98 MB 157 Преузимања
8. јануара 2021.
Информатор о раду Градског већа
424.96 KB 112 Преузимања
28. децембра 2020.
Информатор о раду скупштине града Крагујевца
2,2 MB 168 Преузимања
28. фебруара 2020.
Информатор о раду Службе за интерну ревизију
318.42 KB 61 Преузимања
23. септембра 2020.
Информатор о раду ГУ за јавне набавке
862.84 KB 83 Преузимања
6. јануара 2020.
Информатор о раду ГУ за послове градоначелника и градског већа
422.21 KB 122 Преузимања
24. јануара 2019.
Информатор о раду Градског правобранилаштва
231.46 KB 44 Преузимања
7. септембра 2018.
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију
187.44 KB 92 Преузимања
14. јануара 2021.
Информатор о раду ГПУ
288.81 KB 118 Преузимања
6. јануара 2020.