Интерни и јавни конкурси

//Интерни и јавни конкурси
Интерни и јавни конкурси2018-09-12T16:11:23+00:00

ОГЛАС за упис корисника за доделу помоћи у виду једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица

ОГЛАС

за упис корисника за доделу помоћи у виду једнократне новчане помоћи, у максималном износу од 375.000,00 динара и то 15.000,00 динара за 25 породица, за доделу помоћи у виду огревних дрва, у максималном износу од 500.000,00 динара и то 20.000,00 динара за 25 породица и доделу помоћи у пакетима хране, количина ће бити накнадно одређена, за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца основу дописа Комесаријата за избеглице и миграције.

Услови за остваривање помоћи:

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у граду Крагујевцу,
 2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2018. године тј. мање од 24.601, 00 динара,
 3. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26год
 4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 6. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 7. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем сходно Правилнику
 8. вишегенерацијско домаћинство,
 9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота)
 11. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 12. породице где је дошло до насиља у породици,
 13. за породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.) материјални услов није елиминаторан
 14. да породице нису оствариле право на тражену помоћ у 2018. години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу ЈНП подносилац је дужан да достави и доказе у фотокопији и то:

 • избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева, личне карте, извод из МКР за децу млађу од 16год
 • фотокопију- боравишног картона; за себе и чланове породичног домаћинства
 • доказе о приходима за све чланове домаћинства (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),
 • медицинска документација,
 • решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
 • жртве породичног насиља и једнородитељска домаћинства прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

КРИТЕРИЈУМИ:

Комисија доноси одлуке о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену, а водећи рачуна о следећем реду првенства:

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/студентима до 26 година на редовном школовању,
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година,
 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за јул 2018. године тј. мање од 24.601, 00 динара.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом 05. октобар 2018. године. 

Заинтресовани подносе захтев са документацијом у просторијама у улици Лазе Маринковића број 60 у Крагујевцу, сваког радног дана у времену од 9 до 14 часова

26. сеп 2018. @ 15:32|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

10. јула 2018. @ 11:15|

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса/мачке луталице

Потребна документација:

Icon

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса/мачке луталице
229.62 KB 3 датотека(е) 56 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potrebna-dokumentacija-za-podnošenje-zahteva.pdfПреузми 
Obrazac-2.pdfПреузми 
Obrazac-1.pdfПреузми 

10. јула 2018. @ 11:15|
Промени величину слова
Контраст