Јавна предузећа, јавна комунална предузећа, установе

На основу Закона о Локалној самоуправи и Статута града, град Крагујевац преко својих органа обавља послове од непосредног интереса за грађане, везане за развој комуналних делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта и пословног простора, управљање, коришћење и одржавање локалних путева и улица, развој градског и приградског саобраћаја, задовољавање грађана у области образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, спорта, заштите и унапређења животне средине, и друге активности у области економског и друштвеног живота.

Списак правних субјеката чији је оснивач Град Крагујевац

Јавна предузећа:

Јавно-комунална предузећа:

Привредна друштва:

Установе културе:

Установе социјалне заштите:

Предшколске установе:

Установе здравствене заштите:

 Јавне службе:

Документа за преузимање

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
Годишњи програм пословања ЈКП Нискоградња за 2022
1 датотека(е)7.13 MB 15 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ЈП Урбанизам за 2022
1 датотека(е)17.16 MB 11 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ЈП Путеви за 2022
1 датотека(е)13.29 MB 16 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања Јавно стамбено предузеће Крагујевац за 2022
1 датотека(е)15.49 MB 7 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ЈКП Водовод и канализација за 2022
1 датотека(е)27.69 MB 10 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022
1 датотека(е)27.83 MB 17 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ППР и ЗОСИ Шумадија доо за 2022
1 датотека(е)9.09 MB 5 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања Застава завод за здравстену заштиту радника за 2022
1 датотека(е)5.52 MB 7 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД еКГ ИнфоДата за 2022
1 датотека(е)11.00 MB 15 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања СПД ЖФК Раднички 1923 за 2022
1 датотека(е)5.41 MB 6 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања СПД ФК Раднички 1923 за 2022
1 датотека(е)49.24 MB 11 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања СПД Раднички за 2022
1 датотека(е)13.64 MB 9 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД Бизнис иновациони центар за 2022
1 датотека(е)8.54 MB 6 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД Слободна зона за 2022
1 датотека(е)8.34 MB 8 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД Стрна жита за 2022
1 датотека(е)12.88 MB 8 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД Шумадија сајам за 2022
1 датотека(е)12.95 MB 9 Преузимања
25. јула 2022.
Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац за 2022
1 датотека(е)15.24 MB 13 Преузимања
25. јула 2022.