Јавна предузећа, јавна комунална предузећа, установе

На основу Закона о Локалној самоуправи и Статута града, град Крагујевац преко својих органа обавља послове од непосредног интереса за грађане, везане за развој комуналних делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта и пословног простора, управљање, коришћење и одржавање локалних путева и улица, развој градског и приградског саобраћаја, задовољавање грађана у области образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, спорта, заштите и унапређења животне средине, и друге активности у области економског и друштвеног живота.

Списак правних субјеката чији је оснивач Град Крагујевац

Јавна предузећа:

Јавно-комунална предузећа:

Привредна друштва:

Установе културе:

Установе социјалне заштите:

Предшколске установе:

Установе здравствене заштите:

 Јавне службе: