Документа

Наслов
Упутство за процену вредности непокретности у циљу прибављања у јавну својину
1 датотека(е) 21 Преузимања
25. марта 2021.
ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 111 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава ѕа утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2021
1 датотека(е) 182 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава o утврђеном порезu на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-1 2021
1 датотека(е) 133 Преузимања
5. јануара 2021.
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
1 датотека(е) 951 Преузимања
22. фебруара 2021.
Одлука о висини стопе пореза на имовину 2021.године
1 датотека(е) 209 Преузимања
22. фебруара 2021.
ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1 датотека(е) 261 Преузимања
21. јула 2020.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2020
1 датотека(е) 353 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за издавање пореског уверења ПРАВНОМ ЛИЦУ 2020
1 датотека(е) 222 Преузимања
9. јула 2020.
Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 2020
1 датотека(е) 296 Преузимања
9. јула 2020.
Захтев за ПРЕКЊИЖАВАЊЕ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 210 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза ФИЗИЧКА ЛИЦА 2020
1 датотека(е) 83 Преузимања
9. јула 2020.
ОБРАЗАЦ захтева за ПОВРАЋАЈ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 109 Преузимања
10. јула 2020.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 2020
1 датотека(е) 266 Преузимања
10. јула 2020.
Образац захтева за плаћање дугованог пореза на рате правна лица и предузетници 2020
1 датотека(е) 73 Преузимања
9. јула 2020.
Решење о одређивању лица за заштиту података личности у Градској пореској управи
1 датотека(е) 99 Преузимања
27. новембра 2019.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 533 Преузимања
12. новембра 2019.
Образац Захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за правна лица и предузетнике
1 датотека(е) 203 Преузимања
20. септембра 2019.
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине града Крагујевца
1 датотека(е) 437 Преузимања
2. априла 2019.
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (забавне игре)
1 датотека(е) 174 Преузимања
22. фебруара 2019.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.годину градске пореске управе
1 датотека(е) 139 Преузимања
12. фебруара 2019.
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину
1 датотека(е) 88 Преузимања
12. фебруара 2019.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Нов образац ППИ-2,који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 2016 Преузимања
14. јануара 2019.
Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину (Нов образац ППИ-1, који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 860 Преузимања
14. јануара 2019.
Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 325 Преузимања
14. јануара 2019.
Одлука о допуни одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 909 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину
1 датотека(е) 1938 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији Града Крагујевца
1 датотека(е) 166 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 318 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА – ПРАВНОМ ЛИЦУ
1 датотека(е) 725 Преузимања
28. августа 2018.
Правилник о обрасцима пореских пријава
1 датотека(е) 120 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 318 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.2
1 датотека(е) 86 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 100 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 115 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ГРАЂАНЕ
1 датотека(е) 266 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ (образац ППИ-1)
1 датотека(е) 101 Преузимања
28. августа 2018.
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018.годину
1 датотека(е) 73 Преузимања
28. августа 2018.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 108 Преузимања
28. августа 2018.
Образац захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за физичка лица
1 датотека(е) 405 Преузимања
20. септембра 2019.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 492 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
1 датотека(е) 228 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 93 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 202 Преузимања
28. августа 2018.
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
1 датотека(е) 85 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 236 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
1 датотека(е) 456 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
1 датотека(е) 96 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 85 Преузимања
28. августа 2018.
Локални јавни приходи које администрира ГПУ
1 датотека(е) 88 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 137 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.1
1 датотека(е) 89 Преузимања
28. августа 2018.