Локални омбудсман

Заменик локалног омбудсмана

Из канцеларије Заштитника грађана су инициране важне препoруке и акције које се тичу заштите људских права, а које су усвојене и примењене у претходном периоду:

Даље право на коришћење дечјег додатка ученицима средњих школа који иду у школе ван Крагујевца (у школе које не постоје на територији града) .

Осмишљавање, правно уређивање и промовисање Јединственог ђачког парламента ученика средњих школа Крагујевца.

Осмишљавање и организација серије трибина “Формирање мреже локалних омбудсмана“, а као резултат ове иницијативе су одлуке о оснивању канцеларија Омбудсмана у Краљеву и Горњем Милановцу.

Увођење праксе излазака на терен, ради непосредног увида у чињенично стање, у циљу адекватног и благовременог решавања притужби грађана.

Канцеларија Заштитника грађана Крагујевца је чланица и један од оснивача Удружења локалних Омбудсмана Србије. Посебну пажњу посвећује сарадњи са канцеларијама заштитника у целој Србији, и активнио учествује у едукативним програмима и кампањама УЛОС-а широм Србије. Тесно сарађује и са Мисијом ОЕБС-а у Србији.

Запослени у канцеларији:

Самостални саветник
Иван Ковачевић, дипломирани правник

Финансијско административни послови
Драган Прековић

Послови за сарадњу са медијима
Слађана Палчић

Послови писарнице
Гордана Тасић

Обратите се Локалном омбудсману
адреса: Светозара Марковића 7 (просторије Црвеног Крста), 34 000 Крагујевац
телефони: 034 338 250; 034 338 260
web: ombudsmankg.rs
маил адреса: lokalniombudsmankg@gmail.com