Р.бр. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ ТЕЛЕФОНА АДРЕСА МЕЈЛ АДРЕСА
1 АЕРОДРОМ 305-515 Незнаног јунака 17 mzaerodrom@kg.org.rs
2 БАГРЕМАР 6315094 Илинденска 20/а mzbagremar@kg.org.rs
3 БЕЛОШЕВАЦ 381-447 9. маја 80 mzbelosevac@kg.org.rs
4 БРЕСНИЦА 382-368 др. Живка Топаловића 2 mzbresnica@kg.org.rs
5 БУБАЊ 335-508 Града Сирена 10 aleksandras@kg.org.rs
6 ВАШАРИШТЕ 6333-071 Војводе Путника 45 mzvasariste@kg.org.rs
7 ВЕЛИКО ПОЉЕ 310-306 Октобарских жртава 1 mzvelikopolje@kg.org.rs
8 ВИНОГРАДИ 372-292 7 Секретара СКОЈ-а 15 mzvinogradi@kg.org.rs
9 ГРОШНИЦА 394-510 Октобарских жртава 1 mzgrosnica@kg.org.rs
10 21.ОКТОБАР 317-160 Копаоничка 44 mz21oktobar@kg.org.rs
11 ДЕНИНО БРДО 304-296 Љубе Вучковића 37/2
12 ДЕСИМИРОВАЦ 561-550 Десимировац бб mzdesimirovac@kg.org.rs
13 ДРАГОБРАЋА 582-110 Драгобраћа МК 582-101 mzdragobraca@kg.org.rs
14 ЕРДЕЧ 314-990 Партизанских курира 86 mzerdec@kg.org.rs
15 ЕРДОГЛИЈА 333-119 Краља Александра I Карађ.56 mzerdoglija@kg.org.rs
16 ЖДРАЉИЦА 390-423 Радовањска 23 mzzdraljica@kg.org.rs
17 ИЛИЋЕВО 350-609 19. Октобра 77/а mzilicevo@kg.org.rs
18 ЈОВАНОВАЦ 587-169 Јовановац бб mzjovanovac@kg.org.rs
19 КОРИЋАНИ 354-500 Краљевачки Батаљон 296 mzkoricani@kg.org.rs
20 ЛЕПЕНИЦА 305-640 Војислава Калановића 2 mzlepenica@kg.org.rs
21 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ 397-289 Задругарска 2 mzmalepcelice@kg.org.rs
22 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ Н.Н. 310-144 Краљевачки Батаљон 149 mzmalepcelicenn@kg.org.rs
23 МАРШИЋ 6350-232 др. Драгише Мишовића 34 mzmarsic@kg.org.rs
24 ПАЛИЛУЛЕ 332-709 Ратинчева 2 mzpalilula@kg.org.rs
25 ПЕТРОВАЦ 370-566 Душана Ђорђевића 3
26 ПИВАРА 383-890 Косовска 29 mzpivara@kg.org.rs
27 1.МАЈ 370-402 Светозара Марковића 76/а 1maj@kg.org.rs
28 СТАНОВО 310-215 Краљевачки батаљон 26 mzstanovo@kg.org.rs
29 С.Р.КОЛОНИЈА 310-056 Лазе Маринковића 60 mzsrkolonija@kg.org.rs
30 СТРАГАРИ 6100-448 Жике Пинтера бб mzstragari@kg.org.rs
31 СУШИЦА 370-425 Балканска 2 mzsusica@kg.org.rs
32 УГЉЕШНИЦА 370-452 Косовски божур 3/а mzugljesnica@kg.org.rs
33 Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ 331-814 Кајмакчаланска 48 ljmilicevic@kg.org.rs
34 ЦЕНТАР ГРАДА 334-096 Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 mzcentar@kg.org.rs
35 ЧУМИЋ 576-010 Чумић mzcumic@kg.org.rs
36 ШУМАРИЦЕ 357-266 Војводе Антонија Пљакића 14 mzsumarice@kg.org.rs
37 АЏИНЕ ЛИВАДЕ 394-509 Аџине ливаде бб
38 БОТУЊЕ 586-040 Ботуње бб
39 БУКOРОВАЦ 573-081 Букоровац бб
40 ВЕЛИКА СУГУБИНА 570-147 Велика Сугубина бб
41 ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ 574-189 Велике Пчелице бб
42 ВЕЛИКИ ШЕЊ 577-112 Велики Шењ
43 ВИЊИШТЕ 394-509 Вињиште бб
44 ВЛАКЧА 522-539 Влакча бб
45 ГОРЊА САБАНТА 570-188 Горња Сабанта бб mkgsabanta@kg.org.rs
46 ГОРЊЕ ГРБИЦЕ 578-073 Горње Грбице
47 ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ 575-000 Горње Јарушице бб
48 ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ 585-602 Горње Комарице бб
49 ДИВОСТИН 562-200 Дивостин бб
50 ДОБРАЧА 595-086 Добрача mkdobraca@kg.org.rs
51 ДОЊА САБАНТА 570-188 Доња Сабанта бб
52 ДОЊЕ ГРБИЦЕ 578-073 Доње Грбице бб
53 ДОЊЕ КОМАРИЦЕ 585-000 Доње Комарице бб mkdkomarice@kg.org.rs
54 ДРАЧА 562-200 Драча бб mkdraca@kg.org.rs
55 ДРЕНОВАЦ 582-110 Дреновац бб
56 ДУЛЕНЕ 574-189 Дулене бб
57 ЈАБУЧЈЕ 573-081 Јабучје бб
58 КАМЕНИЦА 530-531 Каменица бб
59 КОРМАН 584-104 Корман бб mkkorman@kg.org.rs
60 КУТЛОВО 595-086 Кутлово бб
61 ЛУЖНИЦЕ 577-117 Лужнице бб mzluznice@kg.org.rs
62 МАЛА ВРБИЦА 63552-350 Мала Врбица бб
63 МАСЛОШЕВО 540-693 Маслошево бб
64 НОВИ МИЛАНОВАЦ 561-500 Нови Милановац бб
65 ОПОРНИЦА 561-500 Опорница бб
66 ПАЈАЗИТОВО 577-112 Пајазитово бб mzpajazitovo@kg.org.rs
67 ПОСКУРИЦЕ 578-380 Поскурице бб
68 ПРЕКОПЕЧА 562-200 Прекопеча бб
69 РАМАЋА 530-333 Рамаћа бб
70 РЕСНИК 6572-101 Ресник бб mzresnik@kg.org.rs
71 РОГОЈЕВАЦ 595-086 Рогојевац бб mzrogojevac@kg.org.rs
72 СЕЛИШТЕ 562-200 Селиште бб
73 ТЕФЕРИЧ 390-421 Теферич бб
74 ТРМБАС 573-081 Трмбас бб
75 УГЉАРЕВАЦ 530-333 Угљаревац бб
76 ЦВЕТОЈЕВАЦ 578-169 Цветојевац бб
77 ЦЕРОВАЦ 561-563 Церовац бб
78 ШЉИВОВАЦ 578-183 Шљивовац бб

Документа за преузимање

Наслов
Правилник о ближем уређењу поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за месне заједнице
1 датотека(е) 5 Преузимања
5. маја 2021.
План јавних набавки МЗ Ждраљица 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Влакча 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Виногради 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Вињиште 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Велико Поље 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Велики Шењ 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Велике Пчелице 2021
1 датотека(е) 9 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Велика Сугубина 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Вашариште 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Угљешница 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Угљаревац 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Трмбас 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Теферич 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Сушица 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Шумарице 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Страгари 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Станово 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ СР Колонија 2021
1 датотека(е) 8 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Шљивовац 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Селиште 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Рогојевац 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Ресник 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Рамаћа 2021
1 датотека(е) 7 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Прекопеча 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Поскурице 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Пивара 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Петровац 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Палилула 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Пајазитово 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Опорница 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Нови Милановац 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Маслошево 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Маршић 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице НН 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Мала Врбица 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Лужнице 2021
1 датотека(е) 7 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Лепеница 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Кутлово 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Корман 2021
1 датотека(е) 7 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Корићани 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Каменица 2021
1 датотека(е) 7 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Јовановац 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Јабучје 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Илићево 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Грошница 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Горње Комарице 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Горње Јарушице 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Горње Грбице 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Горња Сабанта 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Филип Кљајић 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Ердоглија 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Ердеч 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Дулене 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Дреновац 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Драгобраћа 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Драча 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
9. јуна 2021.
План јавних набавки МЗ Доње Комарице 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Доње Грбице 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Доња Сабанта 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Добрача 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Дивостин 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Десимировац 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Денино Брдо 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Цветојевац 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Чумић 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Церовац 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Центар града 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
9. јуна 2021.
План јавних набавки МЗ Букоровац 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Бубањ 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Бресница 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Ботуње 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Белошевац 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Багремар 2021
1 датотека(е) 4 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Аеродром 2021
1 датотека(е) 5 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Аџине ливаде 2021
1 датотека(е) 3 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ 21. октобар 2021
1 датотека(е) 2 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ 1. Мај 2021
1 датотека(е) 6 Преузимања
31. марта 2021.