Р.бр.МЕСНА ЗАЈЕДНИЦАБРОЈ ТЕЛЕФОНААДРЕСАМЕЈЛ АДРЕСА
1АЕРОДРОМ305-515Незнаног јунака 17mzaerodrom@kg.org.rs
2БАГРЕМАР6315094Илинденска 20/аmzbagremar@kg.org.rs
3БЕЛОШЕВАЦ381-4479. маја 80mzbelosevac@kg.org.rs
4БРЕСНИЦА382-368др. Живка Топаловића 2mzbresnica@kg.org.rs
5БУБАЊ335-508Града Сирена 10aleksandras@kg.org.rs
6ВАШАРИШТЕ6333-071Војводе Путника 45mzvasariste@kg.org.rs
7ВЕЛИКО ПОЉЕ310-306Октобарских жртава 1mzvelikopolje@kg.org.rs
8ВИНОГРАДИ372-2927 Секретара СКОЈ-а 15mzvinogradi@kg.org.rs
9ГРОШНИЦА394-510Октобарских жртава 1mzgrosnica@kg.org.rs
1021.ОКТОБАР317-160Копаоничка 44mz21oktobar@kg.org.rs
11ДЕНИНО БРДО304-296Љубе Вучковића 37/2
12ДЕСИМИРОВАЦ561-550Десимировац ббmzdesimirovac@kg.org.rs
13ДРАГОБРАЋА582-110Драгобраћа МК 582-101mzdragobraca@kg.org.rs
14ЕРДЕЧ314-990Партизанских курира 86mzerdec@kg.org.rs
15ЕРДОГЛИЈА333-119Краља Александра I Карађ.56mzerdoglija@kg.org.rs
16ЖДРАЉИЦА390-423Радовањска 23mzzdraljica@kg.org.rs
17ИЛИЋЕВО350-60919. Октобра 77/аmzilicevo@kg.org.rs
18ЈОВАНОВАЦ587-169Јовановац ббmzjovanovac@kg.org.rs
19КОРИЋАНИ354-500Краљевачки Батаљон 296mzkoricani@kg.org.rs
20ЛЕПЕНИЦА305-640Војислава Калановића 2mzlepenica@kg.org.rs
21МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ397-289Задругарска 2mzmalepcelice@kg.org.rs
22МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ Н.Н.310-144Краљевачки Батаљон 149mzmalepcelicenn@kg.org.rs
23МАРШИЋ6350-232др. Драгише Мишовића 34mzmarsic@kg.org.rs
24ПАЛИЛУЛЕ332-709Ратинчева 2mzpalilula@kg.org.rs
25ПЕТРОВАЦ370-566Душана Ђорђевића 3
26ПИВАРА383-890Косовска 29mzpivara@kg.org.rs
271.МАЈ370-402Светозара Марковића 76/а1maj@kg.org.rs
28СТАНОВО310-215Краљевачки батаљон 26mzstanovo@kg.org.rs
29С.Р.КОЛОНИЈА310-056Лазе Маринковића 60mzsrkolonija@kg.org.rs
30СТРАГАРИ6100-448Жике Пинтера ббmzstragari@kg.org.rs
31СУШИЦА370-425Балканска 2mzsusica@kg.org.rs
32УГЉЕШНИЦА370-452Косовски божур 3/аmzugljesnica@kg.org.rs
33Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ331-814Кајмакчаланска 48ljmilicevic@kg.org.rs
34ЦЕНТАР ГРАДА334-096Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7mzcentar@kg.org.rs
35ЧУМИЋ576-010Чумићmzcumic@kg.org.rs
36ШУМАРИЦЕ357-266Војводе Антонија Пљакића 14mzsumarice@kg.org.rs
37АЏИНЕ ЛИВАДЕ394-509Аџине ливаде бб
38БОТУЊЕ586-040Ботуње бб
39БУКOРОВАЦ573-081Букоровац бб
40ВЕЛИКА СУГУБИНА570-147Велика Сугубина бб
41ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ574-189Велике Пчелице бб
42ВЕЛИКИ ШЕЊ577-112Велики Шењ
43ВИЊИШТЕ394-509Вињиште бб
44ВЛАКЧА522-539Влакча бб
45ГОРЊА САБАНТА570-188Горња Сабанта ббmkgsabanta@kg.org.rs
46ГОРЊЕ ГРБИЦЕ578-073Горње Грбице
47ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ575-000Горње Јарушице бб
48ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ585-602Горње Комарице бб
49ДИВОСТИН562-200Дивостин бб
50ДОБРАЧА595-086Добрачаmkdobraca@kg.org.rs
51ДОЊА САБАНТА570-188Доња Сабанта бб
52ДОЊЕ ГРБИЦЕ578-073Доње Грбице бб
53ДОЊЕ КОМАРИЦЕ585-000Доње Комарице ббmkdkomarice@kg.org.rs
54ДРАЧА562-200Драча ббmkdraca@kg.org.rs
55ДРЕНОВАЦ582-110Дреновац бб
56ДУЛЕНЕ574-189Дулене бб
57ЈАБУЧЈЕ573-081Јабучје бб
58КАМЕНИЦА530-531Каменица бб
59КОРМАН584-104Корман ббmkkorman@kg.org.rs
60КУТЛОВО595-086Кутлово бб
61ЛУЖНИЦЕ577-117Лужнице ббmzluznice@kg.org.rs
62МАЛА ВРБИЦА63552-350Мала Врбица бб
63МАСЛОШЕВО540-693Маслошево бб
64НОВИ МИЛАНОВАЦ561-500Нови Милановац бб
65ОПОРНИЦА561-500Опорница бб
66ПАЈАЗИТОВО577-112Пајазитово ббmzpajazitovo@kg.org.rs
67ПОСКУРИЦЕ578-380Поскурице бб
68ПРЕКОПЕЧА562-200Прекопеча бб
69РАМАЋА530-333Рамаћа бб
70РЕСНИК6572-101Ресник ббmzresnik@kg.org.rs
71РОГОЈЕВАЦ595-086Рогојевац ббmzrogojevac@kg.org.rs
72СЕЛИШТЕ562-200Селиште бб
73ТЕФЕРИЧ390-421Теферич бб
74ТРМБАС573-081Трмбас бб
75УГЉАРЕВАЦ530-333Угљаревац бб
76ЦВЕТОЈЕВАЦ578-169Цветојевац бб
77ЦЕРОВАЦ561-563Церовац бб
78ШЉИВОВАЦ578-183Шљивовац бб