Р.бр. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ ТЕЛЕФОНА АДРЕСА МЕЈЛ  АДРЕСА РАДНИ ДАНИ  РАДНО ВРЕМЕ  КОНТАКТ ОСОБА  Контакт телефон
1 АЕРОДРОМ 305-515 Незнаног јунака 17 mzaerodrom@kg.org.rs средом и петком 07:30-15:30 Драган Бркић 066/844-5361
1 АЕРОДРОМ 305-515 Незнаног јунака 17 mzaerodrom@kg.org.rs Понедељком, уторком и четвртком  08:00-15:00 Небојша Миловановић 034/305-515
2 БАГРЕМАР 6315094 Момира Марковића 3 mzbagremar@kg.org.rs  Понедељком и средом 07:30-15:30 Љиљана Милићевић 066/844-5384
3 БЕЛОШЕВАЦ 381-447 9. маја 80 mzbelosevac@kg.org.rs понедељком,уторком и петком 07:30-15:30 Светлана Петровић 066/844-5366
4 БРЕСНИЦА 382-368 др. Живка Топаловића 2 mzbresnica@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Славица Обрадовић 066/844-5379
5 БУБАЊ 335-508 Града Сирена 10 mzbubanj@kg.org.rs Уторком, четвртком

И петком

07:30-15:30 Љиљана Милићевић 066/844-5384
6 ВАШАРИШТЕ 6333-071 Војводе Путника 45 mzvasaristekg@gmail.com од понедељка- до петка 07:30-15:30 Милош Арсенијевић 066/844-5371
7 ВЕЛИКО ПОЉЕ 310-306 Октобарских жртава 1 mzvelikopolje@kg.org.rs Понедељком и  средом 07:30-15:30 Горан Ташовић 066/844-5376
8 ВИНОГРАДИ 372-292 7 Секретара СКОЈ-а 15 mzvinogradi@kg.org.rs понедељком,    уторком и четвртком 07:30-15:30 Драган Бркић 066/844-5361
8 ВИНОГРАДИ 372-292 7 Секретара СКОЈ-а 15 mzvinogradi@kg.org.rs Средом и петком 8:00-15:00 Ана Луковић 034/372-292
9 ГРОШНИЦА 394-510 Октобарских жртава 208 mzgrosnica@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
10 21.ОКТОБАР 317-160 Копаоничка 44 mz21oktobar@kg.org.rs уторком, средом и четвртком 07:30-15:30 Радмила Величковић 066/844-5363
11 ДЕНИНО БРДО 304-296 Љубе Вучковића 37/2 mzvinogradi@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Никола Думић 066/844-5377
12 ДЕСИМИРОВАЦ 561-550 Десимировац бб mzdesimirovac@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Братислав Мирчетић 066/844-5390
13 ДРАГОБРАЋА 582-110 Драгобраћа бб mzdragobraca@kg.org.rs од понедељка- до петка 07.30-15.30 Ненад Мирков 066/844-5367
14 ЕРДЕЧ 314-990 Партизанских курира 86 mzerdec@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Горан Ташовић 066/844-5376
14 ЕРДЕЧ 314-990 Партизанских курира 86 mzerdec@kg.org.rs Понедељком и средом 8:00-15:00 Алета Николић 314-990
15 ЕРДОГЛИЈА 333-119 Краља Александра I Карађ.56 mzerdoglija@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Љиљана Бркић 066/844-5362
15 ЕРДОГЛИЈА 333-119 Краља Александра I Карађ.56 mzerdoglija@kg.org.rs Подељком, средом и петком 08:00-13:00 Милорад Гајовић 034/333-119
16 ЖДРАЉИЦА 390-423 Радовањска 23 mzzdraljica@kg.org.rs средом и четвртком 07:30-15:30 Светлана Петровић 066/844-5366
17 ИЛИЋЕВО 350-609 19. Октобра 77/а mzilicevo@kg.org.rs понедељком, средом и четвртком 07:30-15:30 Новица Петровић 066/844-5364
18 ЈОВАНОВАЦ 587-169 Јовановац бб mzjovanovac@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
19 КОРИЋАНИ 354-500 Краљевачки Батаљон 296 mzkoricani@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Зорица Марјановић 066/844-5375
20 ЛЕПЕНИЦА 305-640 Војислава Калановића 2 mzlepenica@mts.rs уторком и петком 07:30-15:30 Новица Петровић 066/844-5364
21 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ 397-289 Задругарска 2 mzmalepcelice@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Биљана Симовић 066/844-5385
22 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ Н.Н. 310-144 Краљевачки Батаљон 149 mzmalepcelicenn@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Биљана Симовић 066/844-5385
23 МАРШИЋ 6350-232 др. Драгише Мишовића 34 mzmarsic@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Милан Живадиновић 066/844-5388
23 МАРШИЋ 6350-232 др. Драгише Мишовића 34 mzmarsic@kg.org.rs Понедељком, уторком, средом и четвртком 08:00-12:00 Милена Пејић Ђокић 034/6350-232
24 ПАЛИЛУЛЕ 332-709 Ратинчева 2 mzpalilula@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Вера Ристовић 066/844-5383
25 ПЕТРОВАЦ 370-566 Душана Ђорђевића 3 mzpetrovac@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
26 ПИВАРА 383-890 Косовска 29 mzpivara@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Саша Јанковић 066/844-5370
27 1.МАЈ 370-402 Светозара Марковића бр.91 лок.8 1maj@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Жана Миљојчић 066/844-5360
28 СТАНОВО 310-215 Краљевачки батаљон 26 mzstanovo@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Јелена Раденковић 066/844-5374
29 С.Р.КОЛОНИЈА 310-056 Лазе Маринковића 60 mzsrkolonija@kg.org.rs Уторком и петком 08:00-15:00 Зоран Радојевић 034/310-056
30 СТРАГАРИ 6100-448 Жике Пинтера бб mzstragari@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Рајко Радовић 066/844-5382
31 СУШИЦА 370-425 Балканска 2 mzsusica@kg.org.rs понедељком, уторком и средом 07:30-15:30 Весна Секулић Милојевић 066/844-5381
32 УГЉЕШНИЦА 370-452 Косовски божур 3/а mzugljesnica@kg.org.rs четвртком и петком 07:30-15:30 Весна Секулић Милојевић 066/844-5381
33 Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ 331-814 Кајмакчаланска 48 ljmilicevic@kg.org.rs /// 07:30-15:30 /// ///
34 ЦЕНТАР ГРАДА 334-096 Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 mzcentar@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Љиљана Бркић 066/844-5362
34 ЦЕНТАР ГРАДА 334-096 Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 mzcentar@kg.org.rs Уторком и четвртком 08:00-15:00 Снежана Марковић 034/334-096
35 ЧУМИЋ 576-010 Чумић mzcumic@kg.org.rs од понедељка до четвртка 07:30-15:30 Милован Предојевић 066/844-5378
36 ШУМАРИЦЕ 357-266 Војводе Антонија Пљакића 14 mzsumarice@kg.org.rs понедељком и петком  07:30-15:30 Радмила Величковић 066/844-5363
36 ШУМАРИЦЕ 357-266 Војводе Антонија Пљакића 14 mzsumarice@kg.org.rs Уторком, средом и четвртком 08:00-15:00 Јована Богавац 034/357-266
37 АЏИНЕ ЛИВАДЕ 394-510 Аџине ливаде бб mkgrosnica@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
38 БОТУЊЕ 586-040 Ботуње бб mkkorman@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Предраг Живковић 066/844-5389
39 БУКOРОВАЦ 573-081 Букоровац бб nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Драган Гребовић 066/844-5386
40 ВЕЛИКА СУГУБИНА 570-147 Велика Сугубина бб mkgsabanta@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
41 ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ 574-189 Велике Пчелице бб mkgsabanta@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
42 ВЕЛИКИ ШЕЊ 577-112 Велики Шењ mkdesimirovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
43 ВИЊИШТЕ 394-510 Вињиште бб mzgrosnica@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
44 ВЛАКЧА 522-539 Влакча бб mkcumic@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Радиша Јанковић 066/844-5399
45 ГОРЊА САБАНТА 570-188 Горња Сабанта бб mkgsabanta@kg.org.rs понедељком, средом и четвртком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
46 ГОРЊЕ ГРБИЦЕ 578-073 Горње Грбице mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
47 ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ 575-000 Горње Јарушице бб mzcumic@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Милован Предојевић 066/844-5378
48 ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ 585-602 Горње Комарице бб stevanovicmilija69@gmail.com средом 07:30-15:30 Милија Стевановић 066/844-5398
49 ДИВОСТИН 562-200 Дивостин бб mkdraca@kg.org.rs средом 07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
50 ДОБРАЧА 595-086 Добрача mkdobraca@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15:30 Саша Марковић 066/844-5397
51 ДОЊА САБАНТА 570-188 Доња Сабанта бб mkgsabanta@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
52 ДОЊЕ ГРБИЦЕ 578-073 Доње Грбице бб mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
53 ДОЊЕ КОМАРИЦЕ 585-000 Доње Комарице бб stevanovicmilija69@gmail.com понедељком и петком 07:30-15:30 Милија Стевановић 066/844-5398
54 ДРАЧА 562-200 Драча бб mkdraca@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
55 ДРЕНОВАЦ 582-110 Дреновац бб mzdragobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Ненад Мирков 066/844-5367
56 ДУЛЕНЕ 574-189 Дулене бб mkgsabanta@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
57 ЈАБУЧЈЕ 573-081 Јабучје бб nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Драган Гребовић 066/844-5386
58 КАМЕНИЦА 530-531 Каменица бб mkdobraca@kg.org.rs понедељком 07:30-15:30 Снежана Ненадовић 066/844-5393
59 КОРМАН 584-104 Корман бб mkkorman@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Предраг Живковић 066/844-5389
60 КУТЛОВО 595-086 Кутлово бб mkdraca@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Слободан Мирковић 066/844-5395
61 ЛУЖНИЦЕ 577-117 Лужнице бб mzluznice@kg.org.rs четвртком  07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
62 МАЛА ВРБИЦА 63552-350 Мала Врбица бб mkdobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Саша Марковић 066/844-5397
63 МАСЛОШЕВО 540-693 Маслошево бб mkstragari@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Милосав Младеновић 066/844-5396
64 НОВИ МИЛАНОВАЦ 561-500 Нови Милановац бб mzpetrovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
65 ОПОРНИЦА 561-500 Опорница бб mzpetrovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
66 ПАЈАЗИТОВО 577-112 Пајазитово бб mzpajazitovo@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
67 ПОСКУРИЦЕ 6578-380 Поскурице бб nbugarcic@kg.org.rs понедељком и средом 07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372
68 ПРЕКОПЕЧА 562-200 Прекопеча бб mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
69 РАМАЋА 530-333 Рамаћа бб mkdobraca@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Снежана Ненадовић 066/844-5393
70 РЕСНИК 6572-101 Ресник бб mkkorman@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
71 РОГОЈЕВАЦ 595-086 Рогојевац бб mkdraca@kg.org.rs средом и четвртком 07:30-15:30 Слободан Мирковић 066/844-5395
72 СЕЛИШТЕ 562-200 Селиште бб nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372
73 ТЕФЕРИЧ 390-421 Теферич бб nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Драган Гребовић 066/844-5386
74 ТРМБАС 573-081 Трмбас бб nbugarcic@kg.org.rs од понедељка- до петка 07:30-15-30 Драган Гребовић 066/844-5386
75 УГЉАРЕВАЦ 530-333 Угљаревац бб mkdobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15-30 Снежана Ненадовић 066/844-5393
76 ЦВЕТОЈЕВАЦ 578-169 Цветојевац бб mkkorman@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
77 ЦЕРОВАЦ 561-550 Церовац бб mkdesimirovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Братислав Мирчетић 066/844-5390
78 ШЉИВОВАЦ 578-380 Шљивовац бб nbugarcic@kg.org.rs уторком, четвртком и петком 07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372

Документа за преузимање

Наслов
Правилник о ближем уређењу поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за месне заједнице
1 датотека(е) 42 Преузимања
5. маја 2021.
План јавних набавки МЗ Ждраљица 2022
1 датотека(е) 32 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Влакча 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Виногради 2022
1 датотека(е) 35 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Вињиште 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Велико Поље 2022
1 датотека(е) 29 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Велики Шењ 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Велике Пчелице 2022
1 датотека(е) 28 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Велика Сугубина 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Вашариште 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Угљешница 2022
1 датотека(е) 27 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Угљаревац 2022
1 датотека(е) 26 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Трмбас 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Теферич 2022
1 датотека(е) 17 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Сушица 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Шумарице 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Страгари 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Станово 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ СР Колонија 2022
1 датотека(е) 26 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Шљивовац 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Селиште 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Рогојевац 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Ресник 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Рамаћа 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Прекопеча 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Поскурице 2022
1 датотека(е) 23 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Пивара 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Петровац 2022
1 датотека(е) 33 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Палилула 2022
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Пајазитово 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Опорница 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Нови Милановац 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Маслошево 2022
1 датотека(е) 29 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Маршић 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице НН 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице 2022
1 датотека(е) 27 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Мала Врбица 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Лужнице 2022
1 датотека(е) 23 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Лепеница 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Кутлово 2022
1 датотека(е) 19 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Корман 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Корићани 2022
1 датотека(е) 17 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Каменица 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Јовановац 2021
1 датотека(е) 15 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Јабучје 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Илићево 2022
1 датотека(е) 19 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Грошница 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Горње Комарице 2022
1 датотека(е) 23 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Горње Јарушице 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Горње Грбице 2022
1 датотека(е) 17 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Горња Сабанта 2022
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Филип Кљајић 2022
1 датотека(е) 29 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Ердоглија 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Ердеч 2022
1 датотека(е) 19 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Дулене 2022
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Дреновац 2022
1 датотека(е) 26 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Драгобраћа 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Драча 2022
1 датотека(е) 39 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Доње Комарице 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Доње Грбице 2022
1 датотека(е) 17 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Доња Сабанта 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Добрача 2022
1 датотека(е) 16 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Дивостин 2022
1 датотека(е) 19 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Десимировац 2021
1 датотека(е) 15 Преузимања
1. априла 2021.
План јавних набавки МЗ Денино Брдо 2022
1 датотека(е) 21 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Цветојевац 2022
1 датотека(е) 17 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Чумић 2022
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Церовац 2022
1 датотека(е) 25 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Центар града 2022
1 датотека(е) 39 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Букоровац 2022
1 датотека(е) 22 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Бубањ 2022
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Бресница 2022
1 датотека(е) 19 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Ботуње 2021
1 датотека(е) 18 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Белошевац 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Багремар 2022
1 датотека(е) 24 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Аеродром 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ Аџине ливаде 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ 21. октобар 2022
1 датотека(е) 15 Преузимања
15. марта 2022.
План јавних набавки МЗ 1. Мај 2022
1 датотека(е) 20 Преузимања
15. марта 2022.