Преузмите документа доле

Име документа, величина и број преузимања
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца ЕЗК 1
74.00 KB 40 Преузимања
15. децембра 2022.
ЗАХТЕВ за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања ЕЗК 2
62.00 KB 36 Преузимања
15. децембра 2022.
Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006. године)
65.50 KB 20 Преузимања
4. октобра 2022.
Подношење захтева за категоризација угоститељских објеката за смештај
134.02 KB 35 Преузимања
4. октобра 2022.
Образац Захтева за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 2022
76.50 KB 11 Преузимања
6. јула 2022.
Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта
67.00 KB 135 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за утврђивање права коришћења у корист власника незаконито изграђеног објекта
64.50 KB 22 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за размену непокретности
64.00 KB 39 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за разгледање и преписивање списа
40.00 KB 37 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев закупца на неодређено време за откуп стана у јавној својини
48.00 KB 21 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду
56.50 KB 51 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за претварање права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине без накнаде
60.50 KB 49 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
109.00 KB 47 Преузимања
11. јануара 2023.
ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
108.50 KB 40 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење удела на грађевинском земљишту непосредном погодбом другом сувласнику по праву прече куповине
64.00 KB 49 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом
64.50 KB 27 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела
64.50 KB 24 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност
53.00 KB 20 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за измену уговора о откупу стана
40.00 KB 30 Преузимања
8. септембра 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
52.00 KB 58 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.50 KB 27 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.50 KB 29 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за издавање потврде – клаузуле правноснажности
37.00 KB 52 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
81.00 KB 21 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за издавање информације о локацији
119.50 KB 129 Преузимања
11. јануара 2023.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
112.00 KB 81 Преузимања
11. јануара 2023.
Захтев за исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде
60.00 KB 29 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев члана породице за откуп стана у јавној својини
45.50 KB 27 Преузимања
8. септембра 2021.
Предлог за експропријацију административни пренос
60.50 KB 12 Преузимања
8. септембра 2021.
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
134.50 KB 29 Преузимања
8. септембра 2021.
Образац пријаве за лицитацију
58.00 KB 11 Преузимања
8. септембра 2021.
Јавни оглас Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
57.50 KB 16 Преузимања
8. септембра 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
154.00 KB 71 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за издавање уверења из матичних књига
114.50 KB 454 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за доношење решења о исправци грешке
126.50 KB 366 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за издавање уверења о држављанству
39.00 KB 330 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
52.00 KB 498 Преузимања
27. марта 2019.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ Закључења брака у иностранству
35.00 KB 373 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ смрти у иностранству
36.50 KB 161 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ рођења у иностранству
37.50 KB 197 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
45.00 KB 170 Преузимања
9. новембра 2020.
Захтев за одржавање промоција и манифестација
79.85 KB 214 Преузимања
29. новембра 2018.