Преузмите документа доле

Име документа, величина и број преузимања
Захтев за издавање уверења из матичних књига
114.50 KB 209 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за доношење решења о исправци грешке
126.50 KB 77 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за издавање уверења о држављанству
39.00 KB 144 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
52.00 KB 213 Преузимања
27. марта 2019.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ Закључења брака у иностранству
35.00 KB 93 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ смрти у иностранству
36.50 KB 45 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ рођења у иностранству
37.50 KB 61 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
45.00 KB 47 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за одржавање промоција и манифестација
79.85 KB 94 Преузимања
29. новембра 2018.