Преузмите документа доле

Име документа, величина и број преузимања
Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006. године)
65.50 KB 1 преузимања
4. октобра 2022.
Подношење захтева за категоризација угоститељских објеката за смештај
134.02 KB 1 преузимања
4. октобра 2022.
Образац Захтева за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 2022
76.50 KB 2 Преузимања
6. јула 2022.
Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта
67.00 KB 91 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за утврђивање права коришћења у корист власника незаконито изграђеног објекта
64.50 KB 17 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за размену непокретности
64.00 KB 28 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за разгледање и преписивање списа
40.00 KB 32 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев закупца на неодређено време за откуп стана у јавној својини
48.00 KB 19 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду
56.50 KB 39 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за претварање права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине без накнаде
60.50 KB 38 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
109.00 KB 36 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
108.50 KB 26 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење удела на грађевинском земљишту непосредном погодбом другом сувласнику по праву прече куповине
64.00 KB 39 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом
64.50 KB 18 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела
64.50 KB 18 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност
53.00 KB 16 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за измену уговора о откупу стана
40.00 KB 24 Преузимања
8. септембра 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
52.00 KB 43 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.50 KB 19 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.50 KB 20 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за издавање потврде – клаузуле правноснажности
37.00 KB 42 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
81.00 KB 19 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
119.50 KB 98 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
112.00 KB 53 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде
60.00 KB 10 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев члана породице за откуп стана у јавној својини
45.50 KB 21 Преузимања
8. септембра 2021.
Предлог за експропријацију административни пренос
60.50 KB 9 Преузимања
8. септембра 2021.
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
134.50 KB 20 Преузимања
8. септембра 2021.
Образац пријаве за лицитацију
58.00 KB 8 Преузимања
8. септембра 2021.
Јавни оглас Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
57.50 KB 13 Преузимања
8. септембра 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
154.00 KB 56 Преузимања
8. септембра 2021.
Захтев за остваривање права добровољних давалаца крви на накнаду вредности здравствене услуге
47.00 KB 147 Преузимања
9. новембра 2020.
Захтев за издавање уверења из матичних књига
114.50 KB 435 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за доношење решења о исправци грешке
126.50 KB 335 Преузимања
27. марта 2019.
Захтев за издавање уверења о држављанству
39.00 KB 315 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
52.00 KB 487 Преузимања
27. марта 2019.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ Закључења брака у иностранству
35.00 KB 329 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ смрти у иностранству
36.50 KB 148 Преузимања
29. новембра 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ рођења у иностранству
37.50 KB 186 Преузимања
29. новембра 2018.
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
45.00 KB 162 Преузимања
9. новембра 2020.
Захтев за одржавање промоција и манифестација
79.85 KB 208 Преузимања
29. новембра 2018.