Документа за преузимање

Наслов
Друга измена Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ГУ и стручним службама Града Крагујевца
1 датотека(е) 47 Преузимања
17. марта 2022.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ГУ и стручним службама Града Крагујевца
1 датотека(е) 197 Преузимања
22. децембра 2021.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и стручним службама града Крагујевца (пречишћен текст)
1 датотека(е) 1102 Преузимања
19. априла 2022.