Документа за преузимање

Наслов
Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и стручним службама града Крагујевца (пречишћен текст) 27.06.2022
1 датотека(е) 109 Преузимања
28. јуна 2022.
Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Градским управама и стручним службама ГК
1 датотека(е) 106 Преузимања
2. јуна 2022.
Друга измена Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ГУ и стручним службама Града Крагујевца
1 датотека(е) 60 Преузимања
17. марта 2022.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ГУ и стручним службама Града Крагујевца
1 датотека(е) 213 Преузимања
22. децембра 2021.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и стручним службама града Крагујевца (пречишћен текст)
1 датотека(е) 1335 Преузимања
19. априла 2022.