Седнице скупштине града

Седнице скупштине града2019-07-12T14:05:14+02:00

32. редовна седница Скупштине града Крагујевца

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст), САЗИВАМ XXХII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА За 10.06.2020. године (среда) са почетком у 9,00 сати...

3. јун 2020. @ 15:56|

31. редовна седница Скупштине града Крагујевца

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),САЗИВАМ XXХI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА За 14.02.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати...

7. феб 2020. @ 15:53|

30. редовна седница Скупштине града Крагујевца

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),САЗИВАМ XXХ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА за 30.12.2019. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати...

23. дец 2019. @ 15:34|