Локални омбудсман

Заменица локалног омбудсмана

Канцеларија Градског грађанског браниоца – Омбудсмана у Крагујевцу је основана другог децембра 2004, као прва канцеларија у Централној Србији. Од самог оснивања је посвећена афирмацији и промоцији значаја Инстистуције Омбудсмана, да би убрзо постала и чланица престижног Европског омбудсман института (ЕОИ).

Одлуком Скупштине града Крагујевца од другог децембра 2008. је потврђен континуитет Институције Омбудсмана у Крагујевцу, а канцеларија је добила нови назив – Канцеларија Заштитника грађана.

Одмах након оснивања, канцеларија Заштитника грађана Крагујевца је успоставила чврсту сарадњу за Заштитником грађана Републике Србије и покрајинским Омбудсманом Војводине. Захваљујући томе, од републичког Заштитника грађана је добила овлашћења према којима може да контролише поштовање права грађана у појединим републичким Институцијама (контрола издавања личних и путних исправа у МУП – у на територији Шумадије).

Из канцеларије Заштитника грађана су инициране важне препруке и акције које се тичу заштите људских права, а које су усвојене и примењене у претходном периоду:

Даље право на коришћење дечјег додатка ученицима средњих школа који иду у школе ван Крагујевца (у школе које не постоје на територији града) .

Осмишљавање, правно уређивање и промовисање Јединственог ђачког парламента ученика средњих школа Крагујевца.

Осмишљавање и организација серије трибина “Формирање мреже локалних омбудсмана“, а као резултат ове иницијативе су одлуке о оснивању канцеларија Омбудсмана у Краљеву и Горњем Милановцу.

Увођење праксе излазака на терен, ради непосредног увида у чињенично стање, у циљу адекватног и благовременог решавања притужби грађана.

Канцеларија Заштитника грађана Крагујевца је чланица и један од оснивача Удружења локалних Омбудсмана Србије. Посебну пажњу посвећује сарадњи са канцеларијама заштитника у целој Србији, и активнио учествује у едукативним програмима и кампањама УЛОС-а широм Србије. Тесно сарађује и са Мисијом ОЕБС-а у Србији.

Запослени у канцеларији:

стручни сарадник
Јелена Павловић, дипломирани правник
координатор за административно – техничке послове
Драган Прековић
админстративно – технички послови
Гордана Тасић
Сања Васиљевић

помоћни радник
Јаворка Петровић

Обратите се Заштитнику грађана

адреса: Светозара Марковића 7 (просторије Црвеног Крста), 34 000 Крагујевац

телефони: 034 338 250; 034 338 260
маил адреса: zastitnikkg@gmail.com