Документа за преузимање

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
План квалитета ваздуха града Крагујевца за период од 2021. до 2031. године
1 датотека(е)4.97 MB 31 Преузимања
8. новембра 2021.
Стратегија одрживог развоја града Крагујевца 2013-2018
1 датотека(е)2.91 MB 71 Преузимања
13. јула 2021.
План квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац
1 датотека(е)4.78 MB 22 Преузимања
13. јула 2021.
Локални план управљања отпадом града Крагујевца
1 датотека(е)23.28 MB 69 Преузимања
13. јула 2021.
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) града Крагујевца за период 2010. – 2014.
1 датотека(е)14.95 MB 37 Преузимања
13. јула 2021.
Локални акциони план запошљавања града Крагујевца за период 2021-2023
1 датотека(е)462.71 KB 120 Преузимања
27. априла 2021.
Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевац 2030
1 датотека(е)6.92 MB 130 Преузимања
19. априла 2021.
Програм локалног економског развоја града Крагујевца за период 2021-2023
1 датотека(е)418.13 KB 145 Преузимања
29. марта 2021.