Име документа, број докумената, величина и број преузимања
Пословник о раду жалбене комисије
1 датотека(е)152.75 KB 34 Преузимања
27. октобра 2022.
Решење Градског већа број 112-694/22-V од 20.јуна 2022.године
1 датотека(е)94.21 KB 60 Преузимања
30. јуна 2022.
Закључак Градског већа о прихватању Извештаја о раду Жалбене комисије ѕа период 1.1-27.12.2021.године
1 датотека(е)107.88 KB 57 Преузимања
31. јануара 2022.
Решење о образовању Жалбене комисије
1 датотека(е)539.88 KB 289 Преузимања
11. јануара 2022.
ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја о раду Жалбене комисије за период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године
1 датотека(е)92.47 KB 214 Преузимања
6. фебруара 2019.
ИЗВЕШТАЈ о раду Жалбене комисије Градског већа за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
1 датотека(е)74.59 KB 251 Преузимања
6. фебруара 2019.