Локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић, са сарадницима – заменицом омбудсмана Снежаном Калајановић и шефом стручне службе Иваном Ковачевићем, обишла је СОС Дечије село у Краљеву, са циљем да се Канцеларија локалног омбусдмана упозна са условима у којима живе деца у овом смештају и ради успостављања ближе сарадње у будућности. СОС Дечије село у Краљеву прешло је у надлежност Центра за породични смештај и усвојење у Крагујевцу, који је као регионални центар преузео праћење и подршку хранитељима који, у оквиру СОС Дечијег села, пружају услугу породичног смештаја.

Представници службе локалног омбудсмана су се приликом посете упознали  са условима живота и начином на који функционише ова значајна установа социјалне заштите, основана да брине о деци и младима без родитељског старања и деци којима је неопходна посебна пажња и нега, према европском концепту који подразумева смештај деце у хранитељске куће у јединственом комплексу породичних кућа у оквиру Дечијег села. Посебна пажња се посвећује психолошким потребама младих корисника, са којима свакодневно ради стручни тим ове установе састављен од педагога, психолога, социјалних радника, хранитељица, породичних асистената. Специфичност у овој установи је да се браћа и сестре из исте биолошке породице не одвајају, што им олакшава одрастање и социјализацију. У овој установи врши се старање о деци од момента пријема, до потпуне оспособљености за самосталан живот. За време постојања СОС Дечијег села у Краљеву у овој установи је укупно боравило 167 деце, са изузетним процентом успешности у школовању деце и оспособљавању за самосталан живот.

Установа је у претходном периоду прошла структурне и организацијске реформе што је и био повод за посету локалног омбудсмана. Изменом законске регулативе СОС Дечје Село у Краљеву је од скора у надлежности Центра за породични смештај и усвојење у Крагујевцу, као регионалног центра који покрива територију Шумадијског, Рашког, Расинског, Моравичког и Златиборског округа. Ценећи тај податак, обишли смо кориснике и хранитељске куће, разговарали са руководством и стручним лицима и понудили стручну подршку и сарадњу уколико то буде било потребно, рекла је Јелена Миливојевић локални омбудсман града Крагујевца, нагласивши да је установа СОС Дечје село у Краљеву пример одличне организације и посвећености деци без родитељског старања.

Установа СОС Дечје село у Краљеву располаже са14 хранитељских кућа у којима тренутно борави 47- оро деце, смештених у оквиру 8 хранитељских породица. Она је део јединствене хуманитарне и непрофитне организације за бригу о деци без родитељског старања – СОС Дечја села, основане у Србији 2004. године. Чланица је Међународне организације СОС Дечија села, која пружа подршку за више од 1.200.000 људи у 136 земаља света. Поред бриге о деци у оквиру хранитељских породица, ова установа има развијене програме Заједнице младих и Програм полусамосталног живота, у оквиру услуге дугорочне бриге о деци без родитељског старања.