Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац у партнерству са Градом Крагујевцом у протеклих годину и по дана реализовала је пројекат под називом „Искорак у системским решењима за младе“. Завршна конференција на којој су представљена искуства стечена током реализације пројекта одржана је данас у хотелу „Крагујевац“.

Претходних 15 месеци Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац у сарадњи са градом спроводила је пројекат који је за циљ имао повећање активности које могу да повећају учешће младих. Ми смо младима приближавали све могућности како они могу да учествују у раду локалне самоуправе. Имали смо низ информативних активности где смо их преко друштвених мрежа информисали на које све начине они могу учествовати у друштву. Да ли је то преко омладинских организација, преко студентских организација, парламената, политичких партија, синдиката младих запослених. Ми смо радили једно истраживање које је најобухватније у последњих пар година а тиче се положаја и потреба младих у Крагујевцу. Овом истраживању приступило је више од 800 младих, а теме које су обрађиване су безбедност младих, социјална укљученост младих, активно учешће, запошљавање, образовање. Резултати су показали, да су млади заинтересовани за учешће у друштву али им недостају информације пре свега о званичним формама и начинима учешћа – каже Јелена Ђорђевић, чланица пројектног тима „Искорак у системским решењима за младе“ Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац.

Стефан Јoвановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са удружењима истакао је да ће Град Крагујевац увек подржавати овакве иницијативе јер је битно јачати партнерства између организација цивилног друштва и локалне самоуправе. Истраживање које је спроведено у оквиру пројекта ће послужити приликом израде Стратегије за младе чија је израда у току. Током пројекта активно се радило  на јачању капацитета младих и јачању капацитета Локалног савета за младе, где су низом обука младима представљени начини на које могу да се укључе у процесе доношења одлука.

Пројекат „Заједно за активно друштво“ реализује се уз подршку Владе Швајцарске. Подршка од укупно 5,3 милиона швајцарских франака усмерена је на подршку активном грађанском друштву пре свега зарад побољшања квалитета живота свих грађана, а то подразумева и активније учешће у процесу доношења одлука, са фокусом на локални ниво.