Ради израде елабората геодетских радова и пројекта геодетског обележавања за деобу парцела у оквиру пројекта изградње железничке пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина и документације за потребе спровођења промена у катастру непокретности и израду, геодети предузећа „Плот Траде доо Београд“ на које је Влада Србије пренела инвеститорска права уговором за израду тог документа, завршили су обележавање трасе на територији катастарске општине Цветојевац, каже Александар Милошевић, помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом РС. У наставку активности предузећа, радови почињу на територији Новог Милановца, а геодети ће радити још у Реснику, Церовцу, Лужницама и Десимировцу. Рок за завршетак радова обележавања и геодетских мерења је 30 дана, истиче Милошевић, помоћник градоначелника. Следећи корак је поступак деобе парцела у Катастру а затим поступак експропријације, а то је оно што највише интересује суграђане, каже Милошевић. Према подацима на траси од 13,6 километара и 1,4 километара за тест пругу укупно је 654 парцела за деобу и почетак радова на експропријацији би требало да отпочну до краја јесени.

Пројекат изградње железничке пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина, Влада Србије прогласила пројектом од посебног значаја за Републику Србију, а другим закључком предстојећи поступак експропријације прогласила пројектом од јавног интереса, подсетио је Александар Милошевић, помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом РС. Изградња нове железничке пруге од 13,6 километара и тест пруге од 1,4 километара је од великог значаја за Републику Србију, за Град Крагујевац и читав регион јер осим транспорта готових производа и репроматеријала, повезивања МИНД Парка, комплекса Сименс са јавном пругом Крагујевац- Баточина, биће отворен и путнички саобраћај. Сарадња житеља ових општина са радницима предузећа ”Плот Траде” на терену од великог је значаја за реализацију овог капиталног пројекта, додао је Милошевић.