На Универзитету у Крагујевцу у току је обука 20 младих полазника за област тестирања софтвера а у оквиру пројекта „Квалитетним кадром до квалитетног софтвера“ за који је град Крагујевац од Министарства омладине и спорта добио 2,8 милиона динара.

Град Крагујевац је са Универзитетом у Крагујевцу осмислио занимљив и веома значајан пројекат за младе људе који ће им омогућити да стекну одређена знања, а пре свега корисна за адекватно запослење, имајући у виду да је тестер софтвера једна од области за коју постоји потражња на тржишту рада, рекао је Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом. Обука је значајна и због тога што ће неким кандидатима омогућити преквалификацију која ће им омогућити да брже дођу до посла, јер је идеја да је похађају и средњошколци и студенти и свршени студенти који немају посао, а ово занимање их инспирише. Верујем да ће полазници по завршеној обуци врло брзо наћи запослење, казао је Јовановић и додао да је важно да Град афирмише и промовише нова занимања која су интересантна за младе људе али и тражена на тржишту рада.

Поред теоријског дела, у оквиру обуке млади ће имати двомесечну плаћену стручну праксу у компанијама.

У комуникацији коју је Универзитет имао са привредним субјектима из области информационих технологија дошло се до закључка да је из области тестирања софтвера неопходан велики број кадрова. Због тога је Универзитет конципирао одговарајуће курсеве из ове области који обухватају седам предмета, од којих се четири односе на основна информатичка знања, а три из области тестирања софтвера која полазницима држе запослени код привредних субјеката и раде у тој области, објаснио је Марко Лукић, секретар Универзитета у Крагујевцу. Полазници врло брзо савладају неопходна знања, а најбитнији део обуке је, истиче Лукић, двомесечна пракса где студенти оно што су научили кроз теорију и вежбе, непосредно могу да примењују у компанијама.