Комисија за израду Нацрта новог Пословника градског парламента данас је завршила рад на том документу и упутила га у скупштинску процедуру на разматрање и усвајање.

Пословник је конципиран у 18 глава, рекао је председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић. Новина је да су права и дужности одборника као представника највишег органа града сада дефинисана на почетку Пословника. Права су проширена али је повећана и одговорност одборника који сада морају секретару Скупштине града да оправдају своје изостанке са седница градског парламента или седница скупштинских одбора. Уколико то не учине њихова дисциплинска одговорност се огледа у томе што ће бити кажњени умањењем накнаде за 20 посто када је у питању изостанак са седница Скупштине града за тај месец када је одржана седница. Уколико је у питању изостанак са седница Одбора, неће имати права на накнаду за ту седницу уколико нису оправдали своје одсуство. Овим смо желели, појаснио је Петрашиновић, да повећамо одговорност одборника, како у раду скупштинских одбора, тако и на пленарним заседањима Скупштине града.

Новина предвиђена Нацртом Пословника је могућност да се уколико дође до спајања расправе појединих тачака дневног реда, време за дискусију сваког учесника у расправи може повећати на пет минута и о томе Скупштина одлучује без расправе на предлог неког од шефова одборничких група.  Уколико Градско веће одреди три или више известилаца по једној тачки, њихово време се повећава такође за пет минута. До сада је то било десет минута, а сада се то време повећава и износиће 15 минута. Нацртом је, такође, превиђено да време за обраћање градоначелника и заменика градоначелника са садашњих десет буде повећано на 20 минута. Када је у питању издвојено мишљење одредбом овог Пословника је предвиђено да износи 2 минута и дозвољена је по једна реплика са сваким учесником у расправи.

Седнице Скупштине града како је то законом предвиђено могу бити редовне, по хитном поступку и свечане. Новина која је сада превиђена Пословником је могућност да се осим за Ђурђевдан – Дан града, седнице могу сазивати и другим свечаним поводом када председник процени да за то има потребе.

Највећа новина је, истиче Петрашиновић, што уводимо могућност за електронско праћење седница и електронско гласање. Сваки одборник ће добити таблет који ће користити за преузимање скупштинског материјала, за гласање, али и пријављивање за реч. Пословником је предвиђен читав низ одредби којима се регулише рад када нема могућности за коришћење електронских уређаја. Проширена су и права када је у питању јавност у раду. Сада, осим седница Скупштине града и одбори могу јавно да се слушају.  Председник одбора може да предложи да седница по одређеном питању буде отворена за јавност уз присуство представника медија.

Када је у питању институт повреде Пословника, на моје велико задовољство, истакао је Петрашиновић, сви чланови Комисије су прихватили идеју да се унесе одредба која би спречила злоупотребу. Сада председавајући може да предложи Скупштини да одборнику, који крши институт повреде пословника и користи га само да би неком реплицирао, изрекне опомену и одузме му реч, о чему ће се на предлог председника изјашњавати Скупштина.

Петрашиновић се захвалио свим члановима Комисије на раду током израде Нацрта Пословника, међу којима су били представници свих одборничких група, Проф. др Срђан Ђорђевић са Правног факултета, бивши председник Скупштине града Милан Урошевић, бивши заменик председника Скупштине града у више мандата Миодраг Николић, као и други одборници који су у неком периоду користили у раду скупштински Пословник.