12.00 сати – сала 105 зграде Управе града – потписивање уговора о финансирању/суфинансирању пројеката из области омладинске политике.  Са представницима организација/удружења уговоре ће потписати Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом.

                                                                                                                             Одељење за комуникације
www.kragujevac.rs