У циљу заштите здравља грађана и спречавања ширења инфекције корона вируса ЈКП Шумадија Крагујевац поред редовног одржавања чистоће јавних површина наставља са појачаном дезинфекцијом улица и јавних саобраћајница у граду.

У вечерњим и ноћним сатима, уз коришћење одговарајућих средстава, обавља се прање улица, прилаза и саобраћајница унутар Клиничког центра, прилаза Дому здравља и COVID амбуланти, као и другим здравственим установама и институцијама у граду.

Грађанима су и даље доступни канистери са дезинфекционим средством на бази натријум-хипохлорита на десет локација у граду ( код „Крста“, код хале „Језеро“, испред МЗ Станово, испред пијаце у насељу Багремар, у насељу Аеродром испред „Максија“, испред тржнице „Ердоглија“, у насељу Бубањ на углу Змај Јовине и улице Светозара Марковића, код пијаце у Бресници, на Тргу Мала Вага и у улици 27.марта преко пута ТПЦ“Раднички“) који се редовно допуњују.

У складу са епидемиолошком ситуацијом ЈКП Шумадија подсећа грађане да једино редовном хигијеном и дезинфекцијом простора, уз придржавање прописаних мера заштите и физичке дистанце, можемо спречити даље ширење вируса.