Упркос високим температурама које у последњих неколико дана достижу чак и 40 степени, комунални радови у Крагујевцу одвијају се без проблема. У складу са препорукама за рад на отвореном у тропским данима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈКП „Шумадија“ извршило је корекцију радног времена, које почиње у раним јутарњим часовима и траје док временске прилике то дозвољавају, уз честе паузе и расхлађивање.

И поред отежаних временских услова за рад, уз асфалтну масу чија температура достиже и 130 степени, никада није било оволико посла и никада се није асфалтирало као ове године. Вредност радова од јануара до данас износи око 57 милиона динара, а асфалтиране су улице у насељима Угљешница, Виногради, Станово, Белошевац, Баљковац, Јарушице, Маршић, Сушица и Ердоглија.

Радници Сектора нискоградње данас завршавају радове у Великој Сугубини, где ће утрошити око 350 тона асфалтне масе. Након тога, према речима Зорана Ђорђевића координатора услуга Сектора Нискоградње прелазе на путни правац Дулене, где ће на основу дужине припремљеног пута бити потребно 400 тона асфалта. Екипе и машине које су задужене за припрему селе се на путни правац Велики Шењ – Мала Врбица. Поред тога, у току је тампонирање локалног пута у МЗ Десимировац, а за наредни период у плану је припрема за асфалтирање улице Миодрага Шуковића у Петровцу и наставак асфалтирања улице Драгана Панића у Сушици.

Радници ЈКП Шумадија радили су на обележавању паркинг места на више локација у граду, а свакодневно изводе радове и на обележавању хоризонталне сигнализације пешачких прелаза, разделних трака и осталих ознака на коловозу, уз поправку оштећене и уградњу недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута.Рад у две смене организован је такође и за запослене који брину о зеленим површинама у граду. Тренутно се косе површине у МЗ Лепеница, насељу Бубањ, Малом парку, Спомен парку „Крагујевачки октобар“ и у другим месним заједницама. Врши се окопавање и орезивање дрворедних садница, окопавање и плевљење ружа и расаде, као и замена и фарбање штафни на парковским клупама. Свакодневно се обавља и поливање дрворедних садница и цветних расада.