За потребе зимске службе, ЈКП „Шумадија“ Крагујевац, набавило је нову механизацију.

Купљена су четири нова теретна возила – камиона са кипером и додатном опремом која су финансирана из средстава дугорочног инвестиционог кредита у вредности од 52.000.000 динара без ПДВ-а.

Улагањем у нову опрему функционисање ове службе одвијаће се несметано, а чишћење и одржавање крагујевачких улица и путева првог и другог приоритета биће брже и ефикасније.

Поред камиона, ЈКП“ Шумадија“ Крагујевац је набавило и специјално „паук“ возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила који представљају опасност или сметњу за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавање имовине.

Ново „паук“ возило са савременим карактеристикама и могућностима опремљено је и камерама које документују непрописно паркирана возила.

Куповину возила са хидрауличном дизалицом за подизање непрописно паркираних возила у вредности од 10.968.000 динара без ПДВ-а ,ЈКП „Шумадија“ Крагујевац је финансирало из средстава дугорочног инвестиционог кредита.