ЈКП Шумадија Крагујевац је у склопу радова на реконструкцији улице Кнеза Михаила извршило радове на замени дотрајале светлосне опреме, тзв. „пешачког семафора“ у зони ОШ „Мома Станојловић“.

Замењена је застарела семафорска опрема услед чега је долазило до честих кварова и нефункционисања светлосних сигнала.

Наведеним радовима обухваћена је замена комплетне спољне опреме – пешачке и возачке лантерне, додат је дигитални дисплеј, као и звучни тастер са сигналом који наводи слепе и слабовиде особе за слободан прелазак улице. Постављањем контролног уређаја на дигиталној основи, омогућен је дневни и ноћни режим рада постављене семафорске сигнализације.

У наредном периоду, планирано је постављање још једног „пешачког семафора“ у Лепеничком булевару код „Ћифтине ћуприје“.

Вредност изведених радова је око 980.000 динара.