Град има богато културно – историјско наслеђе. У периоду од 1818. – 1841.године био је престоница кнежевине Србије и у њему су основане културно – просветне и научне институције:

  • „Гимназија“ – прва средња школа у Србији,
  • „Књажевско српски театар“ – прво позориште у Србији
  • „Лицеј“ – претеча Универзитета у Београду,
  • „Сербска канцеларија“ – прва судска институција.

Ту су и :

У Граду постоји више значајних институција од регионалног, а неке и од националног значаја у области културе и уметничке делатности. Више њих наставља традицију првих установа своје врсте у модерној Србији, као што су Књажевско српски тетар (основан 1835.године), Народна библиотека „Вук Караџић“ (1866),Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ (1904), Студентски културни центар и др.

Народни музеј има одељења за археологију, етнографију, историју Крагујевца и Шумадије и ликовне уметности. У археолошком одељењу чува се више од 10.000 инвентарисаних и преко 100.000 предмета студијског материјала. Ликовна збирка располаже са више од 1 000 уметничких дела изузетне вредности, посебно српског сликарства.

Музеј „Застава“ лоциран је у старој ливници и презентира веки по развоја индустрије у Крагујевцу и Србији.

Историјски архив Шумадије прикупља и сређује архивску грађу са подручја седам општина Шумадије и располаже са више од 700 дужних метара архивске грађе са 780 регистратура и стотинама хиљада оригиналних историјских докумената.

Завод заштиту споменика културе брине о очувању и заштити културних добара на ширем подручју централне Србије. О презентацији и афирмацији филмске уметности брине предузеће „Шумадија филм“.

Аматерско стваралаштво шире и негују Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Универзитетско културно – уметничко друштво „Светозар Марковић“, Омладинско културно – уметничко друштво „Застава“, Дом омладине, Књижевни клуб „Катарина Богдановић“.

Основни носилац издавачке делатности у Крагујевцу је предузеће „Нова Светлост“, које сем издавања књига издаје и часопис за књижевност, уметност, културу и друштвена питања „Кораци“ и јединствени часопис за дечје уметничко стваралаштво „Дечје искре“. Издаваштвом се баве и друге установе, организације и институције у култури.

У Крагујевцу се организује и више културних манифестација, од којих су најзначајније „ОКТОХ“, Међународни салон антиратне карикатуре „Крагујевац“,Међународни фестивал камерних хорова, Интернационална школа хармонике и друге.