Образовање и школство

Динамичан привредни развој у претходном периоду условио је развој образовних институција. Основно образовање је организовано у 22 основне школе.

Крагујевац је центар средњег образовања шумадијског округа, а настава се изводи у 8 средњих школа и то:

Развијена мрежа средњег образовања даје потребну образовну структуру за привреду, ванпривреду и за универзитетско образовање.

У граду постоје и три специјалне школе за основно и средње образовање:

Високо школство-Универзитет

Универзитет у Крагујевцу је самостална високошколска установа, чији је оснивач Република Србија.

Универзитет је основан 21. маја 1976. године, али су прве високошколске институције у Крагујевцу почеле са радом 1960. године, као одељења београдских факултета. Корени Универзитета у Крагујевцу и високог школства у Србији сежу до далеке 1838. године, када су у Крагујевцу, тада престоном граду обновљене Србије, никле прве просветне, културне и привредне институције и основана прва високошколска институција – Лицеј Кнежевине Србије – који је 1841. године пресељен у Београд и прерастао у Универзитет у Београду.

При изради концепције Универзитета усвојен је модел разуђеног универзитета, који се развија на принципу децентрализације, а према потребама привреде и друштвених делатности Шумадије и Поморавља, подручја које има око 600 000 становника.

Данас Универзитет у свом саставу има 11 факултета и два института у Крагујевцу, Чачку, Краљеву, Ужицу и Јагодини:

Поред тога, у саставу Универзитета у Крагујевцу су: Универзитетски рачунарски центар, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу ,Центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања,Центар за развој каријере и саветовање студената и Универзитетски Информациони Центар

На факултетима Универзитета у Крагујевцу студира око 16 000 студената, укупно је дипломираних око 23 000, магистарску тезу одбранило је око 800, а докторску дисертацију око 420 кандидата. Универзитет у Крагујевцу доделио је и 14 почасних доктората.

На Универзитету у Крагујевцу има укупно 1350 запослених, од тога у настави ради око 900 наставника и сарадника.