Спорт

Спорт као област од посебног друштвеног интереса, у Граду се остварује у складу са Законом о спорту (Службени гласник РС 52/96,) Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013.године (“Сл. гласник РС“ бр.110/2008), Одлуком Скупштине града Крагујевца о положају, наградама и накнадама врхунских спортиста и спортских стручњака града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр.8/05 и 30/08), другим подзаконским актима, као и кроз делимично финансирање спортиста и спортских организација из буџета Града.

Образована је Комисија за спорт као стално радно тело Градског већа да у циљу развоја и унапређења спорта разматра и предлаже Градском већу доношење одговарајућих аката којима се утврђује распоред и коришћење средстава у области спорта, суфинансирање активности спортских организација, клубова и појединаца у области спорта, финансирање и организовање школских спортских такмичења и суфинансирање манифестација од значаја за Град.

Градска управа за образовање, културу, информисање, спорт и омладину обавља нормативно-правне, финансијске и административне послове у области спорта и омладине и то:

  • припрему програма развоја у области спорта и његово остваривање,
  • изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката,
  • у оквиру оснивачких права над предузећима и организацијама у области физичке културе и спорта ( ЈП Спортски центар “Младост“ Крагујевац ) и обезбеђења њиховог функционисања,
  • учешћа Града у организовању градског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења,
  • обезбеђивање услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
  • организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,
  • доделе награда и признања у области спорта,
  • обезбеђивања услова за рад спортских стручњака у спортским организацијама,
  • финансирање делатности организација односно удружења у области спорта које је основао Град, као и других организација и удружења грађана у области спорта којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на нивоу Града и друго.

Из средстава буџета Града делимично се финансира Спортско друштво “Раднички“, Фудбалски савез града Крагујевца и поједини спортски клубови.

Спортско друштво “Раднички“ је основано 1923.године у Крагујевцу. Обухвата 19 спортских клубова у 16 спортских дисциплина. Од 19 клубова 16 су мушки и 3 женска клуба.

Од средстава која добија од Града Крагујевца, Фудбалски савез града Крагујевца плаћа трошкове суђења, котизације и чланарина за 54 сениорске екипе и 46 селекција млађих категорија које укупно обухватају 3500 играча, 108 судија и 89 службених лица (48 делегата и 41 инструктор).

Град Крагујевац одобрава и једнократне помоћи спортским клубовима за успешније функционисање.

Град Крагујевац издваја средства за финансирање спортског усавршавања 53 категорисаних спортиста и 10 спортских тренера.

Град финансира Градски савез школских спортских друштава Крагујевац који постоји од 16.12.1997.године а правни је следбеник Општинског савеза школских друштава за физичку културу основаног 1974.године у Крагујевцу. Школска такмичења се одржавају по плану и програму Републичког савеза за школски спорт и олимпијско васпитање који обухвата учешће у 11 спортова од којих се у Крагујевцу одржавају такмичења у следећим спортовима: стони тенис, стрељаштво, одбојка, кошарка, спортска гимнастика, мали фудбал, рукомет, атлетика и крос. У њима учествују 22 основне и 9 средњих школа. Такмичења се одржавају на школском, општинском, окружном, међуокружном и републичком нивоу. Прве Олимпијске игре ученика Републике Србије одржане су у Крагујевцу 1980.године.

Спортски објекати су изграђени у 20 школа (фискултурне сале, отворени терени) а у изградњи је и сала Друге крагујевачке гимназије. Фискултурне сале школе користе за извођење наставе и ваннаставних активности и за давање на коришћење спортским клубовима за обављање такмичарских активности.

Изградњом градских базена 1971.године и спортске хале ”Језеро” 1978.године основано је ЈП Спортски центар “Младост“ у циљу обезбеђивања ефикасне заштите и одржавања спортских објеката и пружања услуга у обављању спортско-такмичарских и рекреативних активности грађана и клубова. Предузеће одржава спортску халу “Језеро“, отворене базене, купалиште “Језеро“, фудбалски стадион “Чика Дача“, бокс салу и новосаграђену спортску халу у Великом парку.

Постоје и други отворени терени у оквиру месних заједница како градских тако и сеоских који доприносе омасовљењу и популаризацији спорта и рекреације као здравих стилова живота.