Спорт2018-08-27T14:49:08+00:00

Спорт

Спорт као област од посебног друштвеног интереса, у Граду се остварује у складу са Законом о спорту (Службени гласник РС 52/96,) Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013.године (“Сл. гласник РС“ бр.110/2008), Одлуком Скупштине града Крагујевца о положају, наградама и накнадама врхунских спортиста и спортских стручњака града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр.8/05 и 30/08), другим подзаконским актима, као и кроз делимично финансирање спортиста и спортских организација из буџета Града.

Образована је Комисија за спорт као стално радно тело Градског већа да у циљу развоја и унапређења спорта разматра и предлаже Градском већу доношење одговарајућих аката којима се утврђује распоред и коришћење средстава у области спорта, суфинансирање активности спортских организација, клубова и појединаца у области спорта, финансирање и организовање школских спортских такмичења и суфинансирање манифестација од значаја за Град.

Градска управа за образовање, културу, информисање, спорт и омладину обавља нормативно-правне, финансијске и административне послове у области спорта и омладине и то:

  • припрему програма развоја у области спорта и његово остваривање,
  • изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката,
  • у оквиру оснивачких права над предузећима и организацијама у области физичке културе и спорта ( ЈП Спортски центар “Младост“ Крагујевац ) и обезбеђења њиховог функционисања,
  • учешћа Града у организовању градског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења,
  • обезбеђивање услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
  • организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,
  • доделе награда и признања у области спорта,
  • обезбеђивања услова за рад спортских стручњака у спортским организацијама,
  • финансирање делатности организација односно удружења у области спорта које је основао Град, као и других организација и удружења грађана у области спорта којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на нивоу Града и друго.

Из средстава буџета Града делимично се финансира Спортско друштво “Раднички“, Фудбалски савез града Крагујевца и поједини спортски клубови.

Спортско друштво “Раднички“ је основано 1923.године у Крагујевцу. Обухвата 19 спортских клубова у 16 спортских дисциплина. Од 19 клубова 16 су мушки и 3 женска клуба.

Од средстава која добија од Града Крагујевца, Фудбалски савез града Крагујевца плаћа трошкове суђења, котизације и чланарина за 54 сениорске екипе и 46 селекција млађих категорија које укупно обухватају 3500 играча, 108 судија и 89 службених лица (48 делегата и 41 инструктор).

Град Крагујевац одобрава и једнократне помоћи спортским клубовима за успешније функционисање.

Град Крагујевац издваја средства за финансирање спортског усавршавања 53 категорисаних спортиста и 10 спортских тренера.

Град финансира Градски савез школских спортских друштава Крагујевац који постоји од 16.12.1997.године а правни је следбеник Општинског савеза школских друштава за физичку културу основаног 1974.године у Крагујевцу. Школска такмичења се одржавају по плану и програму Републичког савеза за школски спорт и олимпијско васпитање који обухвата учешће у 11 спортова од којих се у Крагујевцу одржавају такмичења у следећим спортовима: стони тенис, стрељаштво, одбојка, кошарка, спортска гимнастика, мали фудбал, рукомет, атлетика и крос. У њима учествују 22 основне и 9 средњих школа. Такмичења се одржавају на школском, општинском, окружном, међуокружном и републичком нивоу. Прве Олимпијске игре ученика Републике Србије одржане су у Крагујевцу 1980.године.

Спортски објекати су изграђени у 20 школа (фискултурне сале, отворени терени) а у изградњи је и сала Друге крагујевачке гимназије. Фискултурне сале школе користе за извођење наставе и ваннаставних активности и за давање на коришћење спортским клубовима за обављање такмичарских активности.

Изградњом градских базена 1971.године и спортске хале ”Језеро” 1978.године основано је ЈП Спортски центар “Младост“ у циљу обезбеђивања ефикасне заштите и одржавања спортских објеката и пружања услуга у обављању спортско-такмичарских и рекреативних активности грађана и клубова. Предузеће одржава спортску халу “Језеро“, отворене базене, купалиште “Језеро“, фудбалски стадион “Чика Дача“, бокс салу и новосаграђену спортску халу у Великом парку.

Постоје и други отворени терени у оквиру месних заједница како градских тако и сеоских који доприносе омасовљењу и популаризацији спорта и рекреације као здравих стилова живота.

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам