Здравство у Крагујевцу

У граду као регионалном здравственом центру постоје високо организоване здравствене установе које по свом значају представљају стуб здравствене заштите Шумадијског округа и шире.

Носиоци здравствене заштите у граду су:

Примарна здравствена заштита, која становништву Крагујевца и околине, пружа превентивну заштиту, лечење у општој пракси и прегледе жена и деце организована је кроз рад Дома здравља, који у свом саставу има развијену мрежу здравствених станица и здравствених амбуланти. Примарну здравствену заштиту становништвуКрагујевца и околине пружају и Завод за стоматологију, Завод за хитну помоћ, Институт за јавно здравље, Апотека Крагујевац и Застава-Завод за здравствену заштиту радника.

Од 01.01.2007.године оснивачка права над установама примарне здравствене заштите преузела је локална самоуправа.

На терцијарном нивоу носилац здравствене заштите, која је организована како би појединцу и друштву у целини пружила заштиту, унапређење и очување здравља, јеКлинички центар. То је једна од четири установе тог типа у Србији која пружа консултативно специјалистичке и дијагностичке процедуре, болничко лечење за пацијенте а обавља и наставно-образовну и научно истраживачку делатност.Клинички центар у Крагујевцу чини 12 клиника, 7 Центара и 24 медицинске и немедицинске службе. Ова здравствена установа има постељни фонд од 1240 кревета за хоспитализацију а истовремено пацијентима пружа преко 3 000 специјалистичких процедура.