Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија и давање на коришћење пословних просторија по бенефицираној закупнини расписала је оглас за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања над којима град Крагујевац има право управљања и располагања.

Учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у пословном простору који се даје у закуп. Разгледање пословног простора обавиће се од 08. до 10. новембра 2021. године од 9 до 14 часова уз претходну најаву, а сва заинтересована лица могу се јавити Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, улица Трг слободе бр.3, III спрат, канцеларија бр. 40Б или на тел. 034/306-173. Јавно надметање одржаће се 15.новембра.2021. године у терминима који су у оквиру Огласа за давање у закуп пословних просторија објављени на званичном сајту града Крагујевца, где се такође налази и образац пријаве за учешће на јавном надметању.

Директан линк за приступ огласу и преузимање обрасца пријаве: https://www.kragujevac.rs/pruzmi/oglas-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostorija-putem-javnog-nadmetanja-poslovnih-prostora-nad-kojima-grad-kragujevac-ima-pravo-upravljanja-i-raspolaganja-22-10-2021/

Образац пријаве се може преузети и на шалтеру Градске управе, Трг слободе бр. 3. Ближе информације о јавном надметању могу се добити у Градској управи за имовинске