Овде можете да преузмете обрасце ГИК потребне за подношење изборних листа на изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца, који су расписани за 24. април 2016. године.

Обрасци су у Word формату и можете их преузети појединачно:

  1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-1);
  2. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-2);
  3. Изјава бирача да подржава предлог изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-3);
  4. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-4);
  5. Потврда о изборном праву кандидата за одборника Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-5);
  6. Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца (Образац ОИ-6);
  7. Овлашћење за подношење изборне листе (Образац ОИ-7);