За око 50 полазника у оквиру програма ’’Заједно за заједницу’’ у просторијама ГО Црвеног крста представници НАЛЕД-а наредна два дана одржаће обуку на тему активног тражења посла. Због епидемиолошких мера обука ће се реализовати у две групе, након чега ће бити уручени сертификати а сваки полазник ће добити Водич за активно тражење посла.

Програм је намењeн особама из маргинализованих и осетљивих група, за Роме и Ромкиње, самохране мајке, жене жртве насиља, особе са инвалидитетом, незапослене дуже од годину дана, бивше осуђенике и чланове њихових породица и лица из других маргинализованих група.

Након обуке, 35 полазника програма „Cash for Work“ („Заједно за заједницу“) ће у периоду април – август бити ангажовано у некој од јавних установа, предузећа, код привредних субјеката или удружења по моделу јавних радова. Потенцијалним послодавцима који ангажују лица преко овог програма поред накнаде трошкова на име исплаћених зарада и пореза и доприноса, кроз пројекат ће бити покривени и трошкови, набавка радне опреме, трошкови превоза са и на посао, док ће пројекат за радно ангажована лица обезбедити дезинфекциона средства и заштитне маске, каже др Гордана Дамњановић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту која је присуствовала почетку обуке.

Са пријављеним полазницима на тему активног тражења посла, писање биографије (CV), стицање вештина како да траже и пријаве се за посао, како потенцијалним послодавцима представити вештине, знања и искуства, комуникације са послодавцем приликом пријављивања за посао разговарала је Александра Грубин, представница НАЛЕД-а.

Програм имплементира пројекат Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ заједно са НАЛЕД-ом и Асоцијацијом координатора за ромска питања и спроводи у сарадњи са шест локалних самоуправа и Националном службом за запошљавање, а за циљ има побољшање економског положаја и услова живота маргинализованих група у циљу ублажавања негативних последица пандемије KОВИД-19. Овај концепт обухвата потребе циљне групе, њихове капацитете и ресурсе с посебним освртом на услове у времену пандемије када се све реализује он лајн, каже представница НАЛЕД-а.

Радно ангажована лица обављаће послове у области социјалне и хуманитарне помоћи, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и чишћења речних корита, одржавања хигијене у јавним установама и просторима, послове које се тичу културних делатности, анкетирања грађана у пројектима од јавног интереса, сакупљања и прераде отпада и све друге активности који су од интереса за локалну заједницу и унапређење економије које трпи последице актуелне пандемије Ковид-19.

Мера радног ангажовања „Cash for Work“ („Заједно за заједницу“) током пандемије КОВИД-19 део је ширег пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи Немачка развојна сарадња ГИЗ у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.