Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака три исправно и безбедно за употребу и то са јавних чесама у Шумарицама, Бубњу и Теферичу. Небезбедне за употребу су изворске воде са чесама у Дивостину, Кошутњаку, Белошевцу, Ждраљици, чесми Каповац, Петровцу и Грујиној чесми и Букоровцу. Узорковање је извршено 14. новембра.