Градоначелник Крагујевца Радомир Николић донео је Одлуку о прихватању и спровођењу препорука и инструкција стручних и радних тела формираних од стране Владе Републике Србије за сузбијање заразне болести COVID – 19, а које се односе на послове из надлежности града Крагујевца и наређује се њихова примена.

Препоручујe се свим ЈКП, ЈП, привредним друштвима и јавним службама чији је оснивач град Крагујевац, да отпочну са активностима које ће имати за циљ нормализацију процеса рада, у складу са препорукама и инструкцијама Владе Србије, Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, ресорних министарстава, референтних установа и органа Града.

Потребно је да се примене све прописане мере објављене од стране надлежних државних органа на линку https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19.

Обавезује се ЈКП Шумадија Крагујевац  да организује јавни градски и приградски превоз путника почев од 04. маја 2020. године по летњем режиму вожње, као и да коригује број полазака у складу са потребама, односно да умањи број полазака у време трајања забране кретањa на јавним местима.

Налаже се свим јавним службама чији је оснивач град Крагујевац, да организују рад уз стриктно поштовање свих превентивних мера прописаних од Владе Републике Србије, које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19.

Радно време пекара, објеката брзе хране, угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица, барова и ресторана у хотелима, и сл.), као и број лица присутних у угоститељском објекту, неопходно је ускладити са актима надлежних државних органа, уз поштовање препоручене удаљености столова и лица.

Запослени у свим трговинским објектима неопходно је да носе рукавице и заштитне маске, а на улазу треба да се поставе средства за дезинфекцију руку и обуће. Улаз у објекат ограничити у складу са површином, тако да се омогући одржавање препорученог одстојања, уз препоруку да се купци спрече да додирују артикле које неће да се купе.

Налаже се Градским управама града Крагујевца да предузму све мере из своје надлежности ради контроле спровођења ове Одлуке, над правним субјектима над којима врше надзор, као и да ограниче рад који подразумева директан контакт са грађанима, односно да обезбеде рад са грађанима телефонским и електронским путем.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници града Крагујевца.