Центар за стрна жита се дефинитивно не гаси. Напротив, идеја је да Центру за стрна жита припојимо Центар за пољопривреду и рурални развој. На тај начин ћемо ојачати Центар за стрна жита и омогућити му шири дијапазон делатности  којима ће се бавити у будућности, истакао је градоначелник Крагујевца Никола Дашић.

У складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима Град Крагујевац, као оснивач Центра за стрна жита и Центра за пољопривреду и рурални развој покреће иницијативу за спровођење статусне промене припајања. По доношењу потребних аката, крагујевачком Центру за стрна жита биће припојен Центар за пољопривреду и рурални развој. На тај начин, како је објаснио градоначелник Крагујевца, најстарија научно истраживачка установа на Балкану добиће на ефикасности у пословању, повећати економичност и постати полазна тачка за даљи развој села. Такође, тиме се постиже мање издвајање финансијских средстава из буџета Града за пословање овог друштва.

Традиција од преко 120 година постојања квалификује Центар за стрна жита да у  новом ојачаном саставу заиста буде инстутуција града Крагујевца која ће помоћи граду да инвестира у развој села и руралних подручја, каже Никола Дашић. Додаје да се Центар не гаси, већ ојачава. То је стари правац који је заузео град преузимајући оснивачка права Центра од Републике Србије и улажући велика средства која се мере у стотина милиона у решавању старих дугова и обавеза Центра. Тиме показујемо да бринемо о овој важној институцији. Такође, разматрамо начин на који ћемо обезбедити земљиште које им је потребно за даље функционисање и рад у њиховој основној делатности.

Подсећамо, град Крагујевац је 2016. године преузео оснивачка права над Центром за стрна жита од Републике Србије, као и сва права и обавезе Центра укључујући и обавезе према запосленима и повериоцима, како би се решило функционисање ове научне институције. Град је до сада измирио заостале зараде и обавезе према повериоцима Центра у износу од око 200 милиона динара. Преостале пореске обавезе које нису измирене град измирује по репрограму.