Комисија за доделу помоћи хуманитарних пакета хране најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца расписала је оглас за избор корисника који испуњавају услове за остваривање помоћи.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 2. октобар 2020. године. Захтеви са потребном документацијом се подносе у просторијама Повереништва за избеглице, у улици Лазе Маринковића број 60, сваког радног дана, од 9 до 14 часова.

Потребна документација и критеријуми наведени су у тексту Огласа.