ЈКП „Шумадија“ поставило је рамове за паркирање бицикала на пет нових локација у граду: у центру код Крста, испред зграде БИЦ-а, на улазу у Велики парк, на улазу у Креативни парк и код хотела „Зеленгора“.

На овај начин капацитети за паркирање бицикала у граду проширени су са некадашњих 15 на још 45 места. Три локације за паркирање које су биле постављене раније налазе се испред улаза на Затворени базен, код зграде Уреда и у Великом парку преко пута касарне.

С обзиром на то да су бициклисти све заступљенији учесници у саобраћају на улицама нашег града, излазећи у сусрет њиховим потребама за паркирањем, ЈКП „Шумадија“ је данас проширила своје капацитете за паркирање и безбедно одлагање бицикала. Поред постојеће три локације, поставили смо рамове за одлагање и паркирање бицикала на још пет локација у граду. На овај начин подстичемо грађане да користе бицикле као алтернативну могућност превоза, првенствено зато што је то здраво, еколошки свесно, смањује саобраћајне гужве и спречава могућност ширења вируса – каше Анреја Илић, директор сектора услуга у ЈКП „Шумадија“ који је данас присуствовао постављању рама за паркирање бицикала на локацији код Крста.