Градско веће на седници одржаној 3. децембра донело је препоруку којом се надзорном одбору Јавно комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац, као пружаоцу комуналних услуга, препоручује да донесе Одлуку којом ће се омогућити корисницима плаћање прикључка на канализациону мрежу на 30 месечних рата потписивањем Уговора о начину, динамици и условима плаћања.

Препорука је донета за потребе реализације националног пројекта Чиста Србија у оквиру којег ће у Крагујевцу бити изграђено 360 километара канализационе мреже, чиме ће комплетан град и приград бити покривен најмодернијом комуналном инфрастуктуром.

Тамо где је мрежа застарела предвиђена је реконструкција, али је приоритет пројекта изградња мреже тамо где је нема. Плаћањем прикључка на 30 месечних рата град Крагујевац жели да омогући суграђанима да се на релаксиран финансијски начин прикључе на нову канализациону мрежу.