Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, у циљу заштите становништва од заразних болести, отпочеће спровођење систематске дератизације (уништавање пацова и мишева) на територији града Крагујевца у оквиру пролећне кампање у понедељак 19. априла 2021. године у времену од 08.00 до 17.00 сати. Акција ће трајати око пет радних дана, у зависности од временских прилика.

Дератизацијом ће бити обухваћене зелене површине, дивља нехигијенска насеља, дивље депоније, неуређене или делимично уређене зелене површине и јавне зелене површине у околини стамбених објеката месних заједница, затим обале реке Лепенице и осталих река и потока на територији свих месних заједница (градске, приградске и сеоске), гробља, Градска депонија „Јовановац“, комплетна канализациона мрежа и слично.

Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.