Град Крагујевац обавештава житеље катастарских општина Цветојевац, Нови Милановац, Ресник, Десимировац, Церовац и Лужнице да на том подручју започињу радови обележавања и геодетских мерења, а у оквиру реализације пројекта изградње железничке пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина, који је Влада Србије прогласила пројектом од посебног значаја за Републику Србију.

Имајући у виду да је израђен Идејни пројекат изградње железничке пруге      ( Јовановац) Распутница Цветојевац – Собовица на подручју катастарских општина Цветојевац, Нови Милановац, Ресник, Десимировац, Церовац и Лужнице и колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионички комплекс на КО Лужнице, са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину, неопходно је урадити елаборат геодетских радова и пројекат геодетског обележавања за деобу парцела на том подручју.

У циљу реализације пројекта „Инфраструктура железнице Србије“ на које је Влада Србије пренела инвеститорска права, потписале су крајем јула уговор са предузећем „Plot Trade doo Beograd“ за израду елабората геодетских радова и пројекта геодетског обележавања за деобу парцела на том подручју.

То подразумева активности предузећа „Plot Trade doo Beograd“ на обележавању и снимању терена ради израде документације за потребе спровођења промена у катастру непокретности, тако да ће сарадња мештана Цветојевца, Новог Милановца, Ресника, Десимировца, Церовца и Лужница са радицима предузећа „Plot Trade doo Beograd“ бити од значаја за реализацију тог капиталног пројекта.

Особа за контакт – Александар Милошевић помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије

Канцеларија: 208 Б, телефон 034/ 306 138, aleksandar.milosevic17@gmail.com