Пројекат под називом „Поново снажна и важна“ чији је циљ економско оснаживање незапослених жена, представљен је данас на конференцији за новинаре у згради Града. Реч је о пројекту који реализује удружење „Ларис“ из Чачка у партнерству са удружењима „Путоказ“ из Крагујевца и удружењем жена „Евгенија“ из Јежевице, а  финансијски је подржан од Агенција за родну равноправност Уједињених нација.

Наш циљ је побољшање економског положаја жена на тржишту рада, било да су оне из руралних или градских средина, унапређење њихових знања и вештина, економско оснаживање како би могле да покрену сопствени посао и превазиђу тренутну кризу. Подаци говоре да  чак 76% запослених у сектору услуга чине жене и то говори да су оне биле најугроженије када је избила пандемија – каже Снежана Милисављевић из Удружења „Путоказ“ из Крагујевца.

Статистике говоре да су жене за исте послове плаћене мање него мушкарци, да имамо дупло више мушкараца на руководећим местима у односу на број жена, да готово 300 000 жена у Србији није остварило право на пензију и да је још увек веома мали проценат жена које су власнице имовине.  На селима само 17,3% жена су власнице пољопривредних газдинстава.

Ми смо се определили да подржимо жене да се осамостале, оснаже и постану самосталне предузетнице. Пројекат има три сегмента активности. Један сегмент чине едукативне радионице на тему шта је то предузетништво, како да постану предузетнице, да их оснажимо и мотивишемо да уђу у предузетнички сектор. Друга активност је индивидуално саветовање са женама која ће радити сертификовани саветници за процену компетенција, кроз која ће жене у индивидуалном раду са саветником имати прилику да процене своје личне компетенције и у складу са тим да се определе чиме би желеле да се баве. Трећи сегмент активности је израда сајта за онлајн продају – каже Љиљана Петровић,  удружење „Ларис“ из Чачка,

Кроз пројекат ће бити подржана набавка материјала и опреме за почетак посла.

Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту истакла је да је ово је прилика да се подржи иницијатива која долази из цивилног сектора  која су изузетно важна посебно у области као што је економско оснаживање жена.

Град Крагујевац је у потпуности испоштовао законску регулативу и формирао Комисију за родну равноправност као стално радно тело при Скупштини града која има задатак да сваки акт који иде у скупштинску процедуру, посматра из родне перспективе. Град Крагујевац је готово сваке године имао подршку Координационог тела за родну равноправност или је конкурисао у сарадњи са цивилним сектором за одређене пројектне активности везане за све области родне равноправности – казала је Гордана Дамњановић.

Након конференције за новинаре, одржан је округли сто на тему „Економско оснаживање незапослених жена, проблеми и перспективе“ са акцентом на жене старије од 45 година. Циљ је успостављање дијалога и сарадње између локалних актера уобласти запошљавања. У радној групи су предсденик Скупштине града, Мирослав Петрашиновић, Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду и председник Савеза за запошљавање, Горица Бачанин, директорка НСЗ- филијале Крагујевац, Предраг Лучић, председник Регионалне привредне коморе, представници Центра за социјални рад и удружења жена, који су учествовали на округлом столу.