Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спровешће се у периоду од 1. октобра до 31. октобра 2022. године

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Документа за преузимање

Наслов
Закључак одређивању простора за рад Пописне комисије
1 датотека(е) 2 Преузимања
15. јуна 2022. 11:47
Закључак Пописне комисије
1 датотека(е) 18 Преузимања
13. јуна 2022. 12:30
О попису
1 датотека(е) 11 Преузимања
13. јуна 2022. 12:24
О раду у попису
1 датотека(е) 24 Преузимања
13. јуна 2022. 12:23
Време и начин пописивања
1 датотека(е) 13 Преузимања
13. јуна 2022. 12:22
Закључак активностима везаним за информисање јавности и промоцију Пописа 2022. године
1 датотека(е) 12 Преузимања
13. јуна 2022. 12:21
Закључак о одређивању простора за општински магацин
1 датотека(е) 8 Преузимања
13. јуна 2022. 12:20
Закључак о активностима везаним за обезбеђење простора за рад Пописне комисије
1 датотека(е) 10 Преузимања
13. јуна 2022. 12:19