Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Број:1687/20 -XXV
Датум: 09. јун 2020. године
Крагујевaц

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту закључка о областима за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења
која су од јавног интереса за града Крагујевца у 2020. години

Позивају се грађани града Крагујевца, као и удружења грађана која делатност обављају на територији града Крагујевца (у даљем тексту : предлагачи) да дају своје предлоге и мишљења поводом Нацрта закључка о областима за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења која су од јавног интереса, на територији града Крагујевца у 2020. години

Нацртом закључка су обухваћене области, које тематски треба да буду обрађене предлозима пројекта, који ће се реализовати у 2020. години и који треба да допринесу развоју и унапређењу јавног интереса, а за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање средствима буџета града Крагујевца у 2020. години.

Предлог/зи се може/могу упутити у периоду од 10.јуна. 2020. године закључно са даном.15. јун 2020. године. када ће бити одржана Јавна трибина (у организацији Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима), са почетком у 10 часова, (понедељак -15.јун) у згради органа Града у Крагујевцу, Трг Слободе број 3 сала 105 (први спрат) на којој ће бити ‘’сведена‘’ јавна расправа, односно учесницима ће бити презентовани сви пристигли предлози, о којима ће се отворити расправа и извршити избор члана и заменика члана Комисије – представника стручне јавности, који ће узети учешће у раду Комисије, по расписаном Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката којима се доприноси јавном интересу на територији града Крагујевца у 2020. години.

Предлози се упућују искључиво писаним путем, на следећи начин:

  • непосредном предајом Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима – улица Цара Лазара број 3 радним данима у периоду од 10.јуна 2020 године закључно са даном 15.јуни 2020.године од 09,00 до 14,00 часова;
  • слањем на адресу е-поште:vanprivreda@gmail.com са назнаком: “Предлог/мишљење за јавну расправу’’

Представници Града Крагујевца, односно надлежне Градске управе, који ће спровести јавну расправу (и јавну трибину) биће др.Гордана Дамњановић чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту у својству председавајућег и Ивана Обрадовић Станић – службеник у Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину – Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, у својству записничара.

По окончању Јавне расправе, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима ће расписати Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката од јавног интереса за град Крагујевац, у 2020. години, у областима опредељеним спроведеном расправом, а о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

Icon

МАТЕРЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о областима за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање пројеката удружења која су од јавног интереса за града Крагујевца у 2020. години
118.50 KB 2 датотека(е) 97 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Obrazac-broj-3-za-Javnu-raspravu.docПреузми
NACRT-zaključka-o-oblastima-za-koje-će-biti-raspisan-Javni-konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-u-oblasti-javnog-interesa-za-grad-Kragujevac-u-2020.-godini.pdfПреузми