Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Број: 400-448/20-XXV
Датум: 12.06.2020.год.
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“, број 4/20 – пречишћен текст), упућује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
o Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан
јавни конкурс за расподелу средстава
за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација
којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години

Позивају се грађани/ке града Крагујевца, као и удружења/организације грађана/ки која делатност обављају на територији града Крагујевца (у даљем тексту: предлагачи) да дају своје примедбе, предлоге и мишљења поводом Нацрта закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021.години.

Нацртом закључка су предложене приоритетне области које тематски треба да буду обрађене кроз предлоге програма који ће се реализовати у 2021. години и који треба да допринесу унапређењу привреде, а за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање средствима буџета града Крагујевца у 2021.години.

Предлог/зи се може/могу упутити у периоду од 15. јуна 2020. год. закључно са даном 22. јун 2020.године.

Јавна трибина (у организацији Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима), одржаће се дана 22. јуна 2020. године са почетком у 12 часова, у Крагујевцу, Трг слободе број 3, кабинет 207 на II спрату Градске управе, на којој ће бити ‘’сведена‘’ јавна расправа, учесницима ће бити презентовани сви пристигли предлози, односно Извештај о пристиглим примедбама, предлозима и мишљењима, о којима ће се отворити расправа и извршити избор члана и заменика члана Комисије – представника/це стручне јавности, који/е ће узети учешће у раду Комисије, по расписаном јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021.години.

Предлози се упућују искључиво писаним путем, на следећи начин:

  • непосредном предајом Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима – Одељењу за подршку привреди (канцеларија број 406) – Крагујевац, Трг слободе број 3/IV, у периоду од 15. јуна 2020. године, закључно са даном 22. јун 2020. године, радним данима у времену од 7:30 до 15 часова;
  • слањем на адресу е-поште: javnaraspravakg@kg.org.rs – са назнаком: ‘’Предлог/мишљење/примедба за јавну расправу – привреда’’.

Представници Града Крагујевца, односно надлежне градске управе, који ће спровести јавну расправу и јавну трибину биће: Радомир Ерић, члан Градског већа за област привреде, у својству председавајућег и Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди – у својству копредседавајућег.

По окончању јавне расправе, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима ће донети Закључак о одређивању приоритетних области и расписати јавни конкурс за расподелу средстава буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

НАЧЕЛНИК,
НИКОЛА РИБАРИЋ

Icon
Закључак о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години
Icon
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години
Icon

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години
216.44 KB 3 датотека(е) 118 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Primedbe-predlozi-mišljenje-o-Nacrtu-zaključka-o-određivanju-prioritetnih-oblasti-za-koje-će-biti-raspisan-javni-konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-kojima-se-doprinosi-unapređenju-privrede-u-2021.-god.docПреузми
POZIV-ZA-JAVNU-RASPRAVU-prioritet-programi-privreda-2021..pdfПреузми
NACRT-zaključka-o-određivanju-prioritetnih-oblasti-za-koje-će-biti-raspisan-jk-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-udruženja-kojima-se-doprinosi-unapređenju-privrede-u-2021.godini.pdfПреузми