Привредницима са територије Шумадије и Поморавља који се баве производном или грађевинском делатношћу у организацији Регионалне агениције за економски развој представљен је Програм подршке малим предузећима за набавку опреме за 2022. годину. Реч је о пројекту који спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије а уз подршку пројекта Србија и ЕУ – Опрема за привреду. Пројекат финансира ЕУ, доделом бесповратних средстава микро и малим предузећима и предузетницима.

Ове године, због подршке ЕУ која је препознала значај програма имамо највећи буџет у износу од  3,1 милијарду динара од којих је Министарство привреде обезбедило 1,9 милијарди динара, а ЕУ 11 милиона евра бесповратних средстава и техничку подршку за спровођење пројекта, рекла је Анкица Момчиловић, руководилац групе за спровођење програма финансијске подршке МСПП и стратешку анализу, Министарства привреде. Средства су намењена за суфинансирање набавке производне опреме и/или машина, транспортно –манипулативних средстава укључених у процес производње, делова, специјализованих алата за машине, машине и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње и грађавинске механизације. Министарство привреде додељује 25% бесповратних средстава, 70 % се добија кредит или лизинг код одабране банке и пет посто је учешће привредног субјекта. Минимални износ бесповратних средстава који се може добити је 500 хиљада, а највећи пет милиона динара. Више информација о програму и условима, предузетници могу добити на порталу preduzetništvo.gov.rs, објашњава Момчиловић.

На презентацији програма, одржаној у БИЦ-у,  у име града говорио је Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду који је подсетио да Крагујевац остварује суфицит у спољно-трговинској размени и 80 одсто производа који се извозе су готов производ, чиме мало градова у Србији могу да се похвале, истакао је он. Обзиром на такав развојни тренд град Крагујевац је направио Стратегију развоја привреде са акцентом на металску и ИКТ индустрију, а у односу на улагања државе у наш град. Велики је број и приватних компанија која се баве информационо-комуникационим технологијама, металска привреда је присутна услед  пословања Сименса, Шкоде, Алстома, па и Фијата јер имамо и добар број домаћих компанија које су настале од предузетничких радњи малих компанија. Свима нам је циљ да се предузећа развију јер више од 99 одсто малих, микро, средњих и предузетника чине привреду Србије и више од 65 посто прихода остварују. Свака успешна привреда базира се на малим, средњим и микро предузећима а ми то желимо да подржимо, рекао је Ерић, члан Градског већа.

Ерић каже да је Град Крагујевац реализује пилот програм у вредности од 15 милиона динара, кроз који помаже мале и средња предузећа у металском и ИКТ сектору као приоритетним гранама. Град је упознат са проблемима са којима се сусрећу предузетници који послују на територији Крагујевца, али је важна синергија како бисмо их заједно превазишли,  унапредили привредни амбијент, а предузећа развила.

О поједностављеној процедури за подношење захтева за учешће у програму говорила је Милица Чукарић, менаџер пројекта из области привреде и предузетништва РЕДАСП.  Привредници документацију  достављају експозитури једној од шест понуђених банака или две лизинг куће, лично или електронским путем, а сва остала документација  комисији се доставља преко апликације информационог система Министарства привреде. Опрема је ослобођена обавезе плаћања ПДВ и царине, главно средство обезбеђења за кредит код банке је залога на опреми, без хипотеке.

Иначе, кроз овај програм који се у континуитету спроводи од 2015. године подржано је преко 2, 5 хиљаде привредних субјеката. Значај програма подршке привредним субјектима који желе да инвестирају у нову производну опрему и грађевинску механизацију, ове године препознала је и  ЕУ.