Град Крагујевац је један од 250 потписника Европске повеље о родној равноправности.  Партнерски са Домом здравља, Црвеним крстом Крагујевац, Центром за социјални рад “Солидарност“ и Центром за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица” уз подршку Swiss PRO програма који финансира Влада Швајцарске а спроводи канцеларија УНОПС у Србији,  реализује пројекат „Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха града Крагујевца“. Циљеви пројекта су едукација и информисање јавности и подизање свести о родној равноправности, очување и унапређење здравља и превенција родно заснованог насиља али и представљање принципа и начела Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

Активности пројекта односе се на унапређење положаја жена и промовишу родну равноправност и једнакост између жена и мушкараца као кључ друштвеног успеха града Крагујевца, каже др Гордана Дамњановић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту и вођа тима за реализацију пројекта, а са циљем промоције Европске повеље о родној равноправности и њених општих начела. У општем делу повеље су шест начела који су уткани у наше националне стратешке документе али и у Локални акциони план града Крагујевца. Поред тога, принципи Европске повеље чији је потписник и град Крагујевац су имплементирани у наше пројектне активности. Неке од стратешких циљева смо одабрали као приоритетне области и укључили у рад а то су млади, жене, жртве породичног насеља, професионалце у систему који се тиме баве. Директно ће бити обухваћено око 1300 младих, жена жртава породичног насиља и професионалаца, а индиректну корист реализацијом овог пројекта има око 6 хиљада наших суграђана. Зато заједно учествујемо у  свим активностима и очекујемо да корист имамо подједнако и мушкарци и жене, казала је др Дамњановић.

Повеља се базира на фундаменталном праву, једнакости мушкараца и жена, једнаком праву на учешће на рад, радно, политичко, културно, образовно и свако друго ангажовање у друштвеној заједници.

Наша држава је прокламовала равноправност мушкараца и жена на највишем нивоу, то је уцртано у Уставу и свим законима. Тај институционални оквир и услов је испуњена форма али добро знамо како је то у пракси, каже Биљана Илић Стошић, начелница Шумадијског управног укруга и представница Комисије за родну равноправност. Циљ читавог пројекта и свих активности је да нестане дилема сваке жене каријера или породица, већ, каже она, и каријера и породица. Свесни смо да се у овом тренутку то чини недостижно, али то не значи да на томе не трба да радимо како бисмо зајенсо то променили. Жене неће бити жртве већ пожртвовани чланови наше заједнице, поручила је Стошић Илић.

Европска повеља о родној равноправности јесте документ који се данас у оквиру пројекта „Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха града Крагујевца“ промовише у Крагујевцу и представља низ начела којих би једна локална самоуправа требало да се придржава како би се поштовали принципи родне равноправности, казала је Маида Јусуфовић, службеница за добро управљање и родну равноправност на програму Swiss PRO. Сам документ доноси низ принципа и начела који доприносе примени родних ставова на локалном нивоу.