Градска управа за комуналне послове, решавајући по захтеву за привремену измену режима саобраћаја у улици Миодрага Влајића Шуке бб у Крагујевцу,  ради извођења радова  на  изградњи прикључка објекта на водоводну мрежу, 03. и 04.10.2022.године уводи привремени режим саобраћаја у овој улици а према “Плану привремене измене режима саобраћаја који је урадила стручна служба ЈКП “Водовод и канализација“.

Тако ће возило јавног транспорта путника 03. и 04. октобра 2022.године на линији са ознаком

 Палата правде –Центар – Палата правде,  саобраћати регистрованом трасом, с том што се почетно – завршни терминус привремено измешта за око 200 метара ближе Палати правде.

За време измене режима саобраћаја возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта.