Градска управа за комуналне послове, Секретаријат за комуналне делатности, Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај, Служба за саобраћај, решавајући по захтеву Градске управе за развој и инвестиције донела је решење којим се, због реконструкције Трга Војводе Радомира Путника, уводи привремени режим саобраћаја од 3. октобра 2022. године до 31. децембра 2023. године.