На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у понедељак, 1. августа, обављају следеће радове:

– припрема пута за асфалтирање на територији МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Горња Сабанта

– радови на формирању парцеле на Бозман гробљу

– обележавање хоризонталне сигнализације у Улицама Владимира Роловића и Светогорска

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута у Светогорској улици

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у Улици Милића Радовановића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар и МЗ Палилуле

– уклањање оборених стабала и грања на територији града

– отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града и сеоског подручја