На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре данас обављају следеће радове:

– израда банкина на територији МЗ Дулене

– припрема улице Милутина Луковића за асфалтирање

– насипање, планирање и ваљање Младеновачке улице

– гребање асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Вињиште

– припрема ударних рупа за асфалтирање и асфалтирање на територији МЗ Ердоглија

– обележавање хоризонталне сигнализације у улици Радоја Домановића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улицама Јадранска и Гаврила Принципа

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Центар града и МЗ Сушица

– орезивање дрвећа на територији МЗ Лепеница и МЗ Центар града

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града

На територији Града Крагујевца, 17. августа 2022. године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање, игралиште у Реснику

– санација фасаде зграда са атласима

– надзор над инвестиционим одржавањем- замена столарије, О.Ш.Милоје Симовић, Драгобраћа