На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре данас обављају следеће радове:

– припрема пута за асфалтирање на територији МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Горња Сабанта

– радови на формирању парцеле на Бозман гробљу

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Бресница, као и у Цељској улици

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Змај Јовина, Града Сирена, Владимира Роловића и Светогорска

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута у улицама др Јована Ристића, Цара Душана, Стојана Протића, Драгослава Срејовића и  Косовска

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улицама 6. Босанске бригаде и Ужичка

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница и МЗ Бубањ

– крчење и кошење непожељне вегетације на територији МЗ Мале Пчелице

– уклањање оборених стабала и грања на територији Града

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.

На територији града Крагујевца, данас 2. августа 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање, игралиште у Реснику

– санација фасаде зграда са атласима